Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Vad gör man när en dom om umgänge inte följs?

    Hej! Jag och mitt ex har delad vårdnad om vår son. Tingsrätten har fastställt i en dom att sonen har sitt stadigvarande boende hos mig och umgängesrätt med pappa varje onsdag 16.00-20.00. Detta innebär att pappan kan hämta honom från förskolan på onsdagar också. Dock så har han börjat gå dit alla dagar i veckan och vill ha med sig sonen hem. Han kan ringa mig i förväg och säga att han ska hämta honom och även fast jag säger nej så går han ändå. Hur kan jag gå tillväga för att få ett stopp på detta? Har ringt polisen en gång när han åkte hem till mina föräldrar för att kräva att ha med sig sonen på en utflykt. Kommunikationen mellan oss är minimal och allt måste vara på hans villkor. Hur går jag tillväga? Samarbetssamtal fungerar ej då han går tillbaka till dessa gamla vanor efter kort tid. 

    Rådgivarens svar

    2020-06-28

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

    Regler om umgänge finns i 6 kap. och 21 kap. föräldrabalken (FB).

    Dom om umgänge

    Barnet ska ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses, 6 kap. 15 § FB.

    Umgänget kan fastställas i en dom och då ska domen följas av båda föräldrarna. Om domen inte följs kan en av föräldrarna ansöka om verkställighet. En ansökan om verkställighet innebär att föräldern begär att domen om umgänge ska genomföras. Verkställighet söks hos tingsrätten i den ort där barnet har sitt hemvist. Vid verkställighet ska barnets bästa komma i främsta rummet. Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad, 21 kap. 1 § FB. Beslut om verkställighet får föreläggas med vite, 21 kap. 3 § FB. Vite innebär att om domen inte följs trots verkställighet kan den förälder som bryter mot domen bli tvungen att betala pengar. Rätten ska vägra verkställighet, om det är uppenbart att verkställigheten är oförenlig med barnets bästa, 21 kap. 6 § FB.

    Din situation

    Huvudregeln är att båda föräldrarna ska följa domen om umgänge. Eftersom barnets pappa inte följer domen är det i första hand bäst att kommunicera med pappan och förklara att han ska hålla sig till det som anges i domen. Om det inte hjälper kan du ansöka om verkställighet hos tingsrätten. Du kan läsa mer om verkställighet på Sveriges domstolar.

    Om du behöver mer juridisk hjälp eller ett ombud är du välkommen att boka en tid med en av våra familjejurister på Familjens Jurist. Juristerna på Familjens Jurist har stor kunskap om familjerätt och kan hjälpa dig vidare i ärendet.

    Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

    Tina Hashem
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden