Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Vad gäller om samarbetsavtal inte följs av den ena föräldern?

    Hej, jag har en fråga ang vårdnad för min pojkväns räkning. Han har ett barn tillsammans med sin tidigare flickvän. Mamman flyttade till annan ort  medan barnet var fortsatt skriven på den ursprungliga orten. Pga min pojkväns arbetssituation så skrev de senare barnet hos mamman, där barnet bor idag. Detta var för att barnet skulle kunna börja på förskola i den kommunen. De har delad vårdnad men det är svårt att få mamman att samarbeta kring hämtning/lämning vilket gör att min pojkvän nu får träffa barnet väldigt sällan. Han har betalat tågbiljetter men hon kommer inte, det kan vara ett tandläkarbesök eller något annat som är ursäkten till att inte dyka upp. Mamman har en historik av psykiska besvär, har ingen stabil försörjning, har aldrig haft en fast anställning. Hon klarar sig idag tack vare att hon får bo hos hennes föräldrar, och hennes föräldrar. Det som har kommits överens om under samarbetsavtal har inte hållits från hennes sida. Det han helst skulle vilja är att mamman flyttar tillbaka till samma ort så att sonen får växa upp med båda föräldrarna. Han upplever att han förlorade kontrollen helt när barnet skrevs på den andra orten. Min fråga är egentligen vad vi bör göra nu? Borde man söka om egen vårdnad? Eller finns det någon annan väg man kan gå för att han ska få mer "kontroll" - dvs få träffa sin son mer? Vilka rättigheter/skyldigheter han min pojkvän? Finns det något han bör tänka på inför en eventuell vårdnadstvist? 

     

    Rådgivarens svar

    2020-03-28

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation. Reglerna om barn och deras umgängesrätt finns i föräldrabalken (FB).

    Barnets umgängesrätt

    Barnets umgängesrätt finns i 6 kap. 15 § FB. Där sägs det att barnet ska ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller genom att de har en annan kontakt. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med tillgodoses. Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna och ska umgås med en förälder som det inte bor med ska den andra föräldern lämna sådana upplysningar om barnet som kan främja umgänget, om inte särskilda skäl talar emot.

    Om barnet bor tillsammans med endast en förälder, ska den föräldern ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med föräldern. Det ska ske efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga, 6 kap. 15 b § FB.

    Samarbetsavtal följs inte

    Utgångspunkten är att båda parterna ska följa avtalet. Det finns en möjlighet att verkställa avtalet genom att vända sig till tingsrätten i den ort där barnet har sitt hemvist, 21 kap. 1 § FB. Innan rätten beslutar om verkställighet ska socialnämnden undersöka om den som har hand om barnet frivilligt uppfyller avtalet, 21 kap. 2 § FB. Om boendeföräldern vägrar att uppfylla avtalet kan rätten besluta om verkställighet. Då får rätten förelägga vite eller besluta att barnet ska hämtas genom Polismyndighetens försorg, 21 kap. 3 § FB. Vite innebär att en person måste betala en viss summa pengar i fall den inte uppfyller det som sägs i föreläggandet. Vid verkställighet måste tingsrätten beakta barnets bästa i den aktuella situationen.

    Gemensam vårdnad

    Gemensam vårdnad regleras i 6 kap. 5 § FB. Gemensam vårdnad förutsätter normalt att föräldrarna har ett någorlunda konfliktfritt samarbete i frågor som rör barnet. Det innebär inte att föräldrarna alltid måste ha samma uppfattning men de måste kunna hantera sina delade meningar på ett sätt som inte drabbar barnet. Rätten kan besluta om ensam vårdnad om föräldrarna har mycket svåra samarbetsproblem. Då gör rätten en helhetsbedömning med beaktande av barnets bästa.

    Sammanfattning och råd

    Mitt råd är att din pojkvän kontaktar barnets mamma och förklarar att de har ett samarbetsavtal och att detta måste följas. Om inte det hjälper, kan han vända sig till tingsrätten och verkställa avtalet. Socialnämnden kommer då att undersöka om barnets mamma frivilligt vill uppfylla avtalet. Vill inte barnets mamma uppfylla avtalet kan rätten antingen ge ett vitesföreläggande eller hämta barnet med polisen. Din pojkvän kan vända sig till familjerätten i sin kommun och få hjälp där. Han kan även vända sig till en av våra jurister på Familjens Jurist. Juristerna är specialiserade inom familjerätt och har en bred kompetens inom detta rättsområde. Det finns en möjlighet att boka en allmän familjejuridisk rådgivning på Familjens Jurist hemsida.

    Hoppas att du fick svar på din fråga!

    Tina Hashem
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden