Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Vad gäller när ena föräldern missköter vårdnaden?

    Hej!
    Jag och min sambo har stort problem med mamma till min sambos barn.
    Hon kan inte erbjuda pojken en trygg levnadsmiljö. Hon lever även ihop med en man med missbruksproblematik.
    Vi har försökt att gå genom socialtjänsten, men tycker inte att vi får den hjälp vi vill ha. Nu har mammans sambo även hotat min sambo.
    Vi känner att vi måste göra någonting för pojkens skull innan detta eskalerar.
    Jag vet att jag som inte är biologisk förälder till pojken kan göra något och inte har något som helst att säga till om i vårdnadsfrågor, men då vi har en gemensam dotter så känner jag att det här måste få ett slut.
    Vad kan vi göra?

    Rådgivarens svar

    2018-04-30

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Vårdnadsfrågor regleras i föräldrabalken.

    Socialnämndens ansvar när ett barn far illa
    Om socialnämnden får veta att en åtgärd behöver vidtas i fråga om vårdnaden av ett barn ska den enligt 5 kap. 2 § socialtjänstförordningen väcka talan om detta i domstol.

    Domstolen ska enligt 6 kap. 7 § föräldrabalken besluta om ändring i vårdnaden om en förälder vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling. Din sambo kan då få ensam vårdnad om barnet om så anses vara lämpligt.

    Vad kan din sambo göra?
    Om, mot förmodan, din sambo och barnets mor kan komma överens, kan de bl.a. avtala om att endast en av dem ska ha vårdnaden om barnet. Din sambo kan på detta sätt få ensam vårdnad om barnet. Avtalet är giltigt om det är skriftligt och om socialnämnden godkänner det (6 kap. 6 § föräldrabalken).

    Lyckas de inte komma överens har din sambo också möjlighet att väcka talan för att få till en ändring i vårdnaden enligt 6 kap. 5 § föräldrabalken. Rätten kan då besluta om att ge honom ensam vårdnad om så anses vara bäst för barnet.

    Hur görs domstolens bedömning i vårdnadsmål?
    Domstolens bedömning i mål om vårdnad kretsar kring vad som är bäst för barnet - “barnets bästa” (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Det råder här en ganska stark presumtion för att barn har ett behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar.

    Vid bedömningen av vad som är barnets bästa ska dock särskilt risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller annars far illa beaktas. Även barnets egna vilja i sammanhanget kan vägas in i bedömningen om så är lämpligt med hänsyn till bl.a. ålder och mognad.

    Domstolen har i denna typ av mål ett omfattande utredningsansvar och innan målet avgörs ska socialnämnden ges tillfälle att lämna upplysningar. Om det verkar behövas vidare utredning i målet får domstolen bl.a. även uppdra socialnämnden att verkställa sådan (6 kap. 19 § föräldrabalken).

    Sammanfattning och råd
    I vårdnadstvister ser man helst att föräldrarna kommer överens för att barnet ska kunna ha en god relation till båda sina föräldrar. Socialnämnden kan hjälpa till att medla i den här typen av frågor och har även en skyldighet att påkalla rättsliga åtgärder om den märker att ett barn riskerar att fara illa. Jag skulle därför först och främst uppmuntra er att försöka ta kontakt med socialnämnden för att få till en lösning i frågan.

    Visar sig inte detta vara tillräckligt, kan din sambo väcka talan i domstol och yrka på att få ensam vårdnad om barnet. Normalt råder en presumtion för att ett barn har behov av kontakt med båda sina föräldrar. Om det visar sig att barnet riskerar att fara illa hos den andra föräldern, kan dock domstolen ge din sambo ensam vårdnad om så anses vara barnets bästa.

    Jag hoppas att ni fick svar på era funderingar! Om ni behöver hjälp i vårdnadstvisten är ni varmt välkomna att boka tid hos någon av Familjens jurists erfarna jurister.

    Fru Justicia
    Fru Justicia är vår digitala rådgivare som besvarar juridiska frågor.
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden