Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Vad finns det för hjälp att få när den andra föräldern inte kan betala underhållsbidrag?

    Hej jag har varit separerad med barnens pappa i ett år snart, vi har 3 barn på åldrarna 8, 7 och 2 år. Barnen har bott heltid hos mig, Han har räkningar i mitt namn som han endast betalar mig varje månad. Men inget till barnen, nu till min fråga. Han har varit kriminell den största delen av sitt liv alltså ingen direkt inkomst mer än a-kassa och något jobb här och där på några månader. Jag läser att ett ”rimligt underhåll är på ca 1500:-/barn vilket blir 4500:-/månaden. Han gick i taket när jag nämnde det för honom. Och att han har inga pengar till det. Hans hyra ligger på 7000 och sen hans egna räkningar.. kan tänka mig att han har ca 10.000 ut. Vilket blir i regel orimligt för honom att betala någonting överhuvudtaget? Vad gör folk när den ena föräldern inte har någon inkomst som täcker upp? Tacksam för svar snarast Med vänlig hälsning

    Rådgivarens svar

    2020-05-08

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

    Jag börjar med att förklara vad som gäller kring föräldrars underhållsskyldighet och rätten till underhållsbidrag. Sedan förklarar jag vad som gäller när ena föräldern har väldigt låg inkomst och vad det innebär för dig.

    Föräldrars underhållsskyldighet

    Föräldrar ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, 7 kap. 1 § föräldrabalken (FB). Med en förälders ekonomiska förmåga avses dess förvärvsförmåga och då är förälderns inkomst oftast ett mått som avgör underhållsskyldigheten. En förälder ska betala underhållsbidrag till barnet om föräldern inte har vårdnaden om barnet och inte varaktigt bor tillsammans med barnet. Underhållsbidrag ska även betalas om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet men att barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern, 7 kap. 2 § FB. Underhållsbidrag får fastställas genom dom eller genom ett avtal mellan föräldrarna, 7 kap. 2 § 2 st FB.

    Om den andra föräldern har en väldigt låg inkomst eller vägrar att betala

    Boendeföräldern kan ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan om föräldern som barnen inte bor hos (kallas numera den andra föräldern) inte kan betala underhållsbidrag p.g.a. väldigt låg inkomst, alternativt att den andra föräldern vägrar att betala. Det innebär att Försäkringskassan betalar ut pengar till boendeföräldern och den andra föräldern blir då betalningsskyldig till Försäkringskassan. Att trygga barnens försörjning ska aldrig drabba boendeföräldern och därför är det Försäkringskassans uppgift att se till att den andra föräldern betalar in dessa pengar till Försäkringskassan.

    Om den andra föräldern inte betalar något alls får du 1573 kr per månad t.o.m. månaden när barnet fyller 11 år. Nästa steg är 1723 kr per månad och det gäller t.o.m. månaden när barnet fyller 15 år och därefter gäller 2030 kr per månad. Skulle det vara så att den andra föräldern kan betala ett lägre belopp varje månad så får du ett utfyllnadsbelopp från Försäkringskassan för att komma upp i de ovan angivna summorna.

    Sammanfattning och rekommendation

    Saknar barnens pappa möjlighet att betala underhållsbidrag eller om ni inte kan komma överens om underhållsbidrag kan du ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan. Dina uträkningar på ungefär 1500 kr i månaden per barn är rimliga utifrån Försäkringskassans uppgifter eftersom era barn är under 11 år. Får du underhållsstöd har du alltså rätt till 1573 kr per barn, vilket kan betalas ut helt eller delvis från Försäkringskassan beroende på den andra förälderns möjligheter. Du kan ansöka om underhållsstöd på Försäkringskassans hemsida. Skulle du behöva komma i kontakt med en jurist kan du kontakta någon av juristerna på Familjens Jurist genom att boka en tid här.
    (Källa på uppgifterna från Försäkringskassan och vart du kan ansöka om underhållsstöd hittar du här).

    Hoppas du har fått svar på din fråga!

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden