Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Vad är det för krav vid adoption av barn?

    Hej vad krävs av min sambo för att han skulle kunna adoptera mina barn? Jag har ensam vårdnad om allihopa, och skulle så gärna vilja att han adopterar mig så dom har någon ifall det skulle hända mig något och att vi blir en ”riktig” familj.
     

    Rådgivarens svar

    2020-05-31

    Inledning
    Hej och stort tack för att du väljer att ställa din fråga till oss på Fråga Juristen.

    Adoption
    Reglerna om adoption hittar vi i kapitel 4 i föräldrabalken. I första paragrafen framgår det att barnets bästa ska ges vikt vid alla frågor om adoption. Detta genomsyrar hela kapitlet och i andra paragrafen ska man beakta alla omständigheter innan adoption sker och man ska också ge barnet möjligheter att framföra sina åsikter.

    Det framgår att bara den som är över 18 år får adoptera samt att om barnet som ska adopteras fyllt 12 år ska man inhämta barnets samtycke till adoptionen.

    i 6 § framgår att en sambo får adoptera sin sambos barn endast med dennes samtycke. 

    En ansökan om adoption ska skickas till tingsrätten i den ort där barnet som ska adopteras har sin hemvist. Tingsrätten ska se till att ett adoptionsärende blir tillräckligt utrett och kan därför uppdra åt socialnämnden att utse någon som genomför adoptionsutredningen. 

    Mer information om adoption finner ni hos skatteverket.

    Slutsats och rekommendation
    De krav som lagen ställer på den som adopterar är att personen är över 18 år, därefter ska rätten utreda och se om personen är lämplig. För att en sambo ska få adoptera krävs det samtycke av den andra sambon!

    Förutom detta krävs det, om barnet har fyllt 12 år, även samtycke från barnet. Därefter kommer en utredning att ske där man ska se om det är lämpligt baserat på det omständigheter som utredningen visar.

    En blankett och information för ansökan om adoption hittar ni här.

    Jag kan även starkt rekommendera att ni tar kontakt med en skicklig jurist från Familjens Jurist som kan hjälpa er med adoptionen. Vid sådana här frågor är det viktigt att allt blir rätt.

    Hoppas att ni känner att ni har fått svar på er fråga, har ni ytterligare frågor är ni varmt välkomna att ställa dem till oss på Fråga Juristen.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden