Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Väcka ny talan om barnets boende

    Hej . Har för ett år sedan haft rättegång ang vårdnad. Domen fastställdes gemensam vårdnad men stadigvarande boende hos mig och umgänge med pappan. Varannan helg och varje tisdag till onsdag. Nu ett år senare ska dom skicka in en stämning om att han vill ha varannan vecka. När det redan finns en dom kan den ändras då så enkelt.
    Är mycket orolig nu.
    Tycker ju att när det finns en dom så är det den som gäller.
    Tacksam för svar

    Rådgivarens svar

    2020-03-26

    Hej, stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

    Res judicata

    När det gäller tvister i domstol så finns det en rättsprincip som heter res judicata. Enligt den principen får inte domstolen pröva en fråga som redan avgjorts i domstol, se 17 kap. 11 § 3 st. rättegångsbalken (RB). Principen gäller däremot inte i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Detta beror på att man i sådana frågor måste ta hänsyn till barnets bästa, och vad som är barnets bästa kan förändras i och med att barnet blir äldre.

    Uppenbart ogrundad talan

    Domstolen kan dock avvisa en talan om den är uppenbart ogrundad, se 42 kap. 5 § RB. Så kan vara fallet om det är uppenbart att det inte finns några nya omständigheter. I och med att det gått ett år sedan domen vann laga kraft så är den nya talan förmodligen inte uppenbart ogrundad.

    Slutsats

    Det finns alltså förmodligen inget hinder mot att ditt barns pappa väcker en ny talan. Men om det inte framkommer några nya omständigheter som talar för att boendefördelningen bör ändras, så kommer det förmodligen inte leda till någon förändring.

    Om du vill ha mer hjälp i ditt ärende så är du varmt välkommen att boka tid med någon av våra jurister.

    Hoppas att du fått svar på din fråga!

     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden