Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Utfärdande av pass vid gemensam vårdnad

    Min svärson har en son sen ett tidigare förhållande. Nu vill vi alla åka på resa i hop men pojkens mamma vägrar honom pass,kan tilläggas att de har gemensam vårdnad. Hur gör vi?

    Rådgivarens svar

    2018-10-23

    Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga. Nedan följer ett svar avseende utfärdande av pass för barn vid gemensam vårdnad. Din fråga regleras i föräldrabalken och passlagen.

    Krävs båda vårdnadshavarnas samtycke för att pass ska utfärdas?
    Gemensam vårdnad innebär att båda vårdnadshavarna har rätt att fatta beslut i angelägenheter som rör barnet och båda vårdnadshavarnas samtycke krävs därför som huvudregel för att ansöka om pass. Det finns dock undantag avseende kravet på bådas samtycke vid gemensamma beslut. En vårdnadshavare kan besluta själv i frågor när den andra vårdnadshavaren på grund av frånvaro, sjukdom eller liknande är förhindrad att fatta beslut som inte utan olägenhet kan vänta. Detta verkar dock inte vara fallet här, utan snarare att mamman inte vill att pass ska utfärdas. Det finns ett undantag i passlagen också. Pass får utfärdas, trots att båda vårdnadshavarnas samtycke inte finns, om det finns synnerliga skäl. Undantaget tillämpas dock med restriktivitet.

    Hur kan du gå vidare i din situation?
    Det kan bli svårt att få pass utfärdat utan mammans samtycke, eftersom brister i samarbetet/att mamman inte medverkar inte utgör ett sådant synnerligt skäl som gör att pass kan utfärdas utan båda vårdnadshavarnas samtycke. Att en förälder inte medverkar till sådana handlingar kan dock vara av betydelse när domstolen beslutar om ändring i vårdnad. Din svärson kan därför ansöka om stämning vid tingsrätten om ensam vårdnad av sonen. Där kan också framställas ett interimistiskt yrkande, vilket innebär att tingsrätten kan fatta ett tillfälligt beslut om ensam vårdnad innan huvudförhandling i målet. Genom ett interimistiskt beslut om ensam vårdnad från tingsrätten kan polisen utfärda pass även utan mammans samtycke.

    Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Är du i ytterligare behov av hjälp, exempelvis med att ansöka om stämning för ensam vårdnad, föreslår jag att du tar kontakt och bokar tid med en av våra erfarna jurister här. Familjens Jurist erbjuder flertalet tjänster som kan anpassas efter vad just du behöver. Du är alltid välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Fråga Juristen. Lycka till!

    Med vänliga hälsningar,
    Therese

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden