Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Upphäva en adoption

    Hej!
    Min bror gifte sig med en rysk kvinna, som had ett litet barn sen tidigare. De gifte sig så småningom och hon tvingade honom att adoptera hennes barn för att få komma till Sverige. Senare fick de ett gemensamt barn, och nu har de skiljt sig, och han är tvungen att betala underhållsstöd till hennes barn som han inte har någon anknytning till. Han har absolut inga problem att betala underhållsstöd för deras gemensamma barnet. Men vill avsäga sig faderskapet och adoption för hennes barn, då han vill slippa betala underhållsstöd. Vad finns det att göra?

    Rådgivarens svar

    2019-03-10

    Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga.

    I Sverige är alla adoptioner så kallade starka adoptioner. Att en adoption är stark innebär att alla juridiska band mellan adoptivbarnet och barnets tidigare föräldrar bryts. En adoption har således rättsverkningar på så sätt att adoptivbarnet betraktas som adoptivförälderns egna barn. Om en make adopterar sin make/makas barn så blir barnet deras gemensamma. Tidigare kunde man häva en adoption, detta är dock inte längre möjligt. Det enda sättet en adoption upphör är genom att en ny adoption av barnet sker. Detta innebär att barnet måste adopteras av någon annan för att den nuvarande adoptionsföräldern inte längre ska betraktas som rättslig förälder. 

    Som förälder är man underhållsskyldig för barnet. Om en förälder inte har vårdnaden eller/och att barnet inte bor hos föräldern så blir denne föräldern underhållsskyldig för barnet. Ett barns föräldrar som är underhållsskyldiga åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Om en underhållsskyldig förälder inte betalar underhåll så förblir föräldern betalningsskyldig trots att staten träder in och ger ekonomiskt stöd till den andra föräldern. Således kan man inte frångå sin underhållsskyldighet eftersom man alltid får betalningskrav på sig så länge man inte uppfyller sin plikt.

    Hoppas du känner att du fick svar på din fråga! Om du behöver mer hjälp så är du varmt välkommen att kontakta en av våra familjejurister här. 

    Vänliga hälsningar, 

    Alba 

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden