Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Uppehållstillstånd och vårdnad

    Min man är från Turkiet och vi har en dotter på 9månader.Han fick tillfälligt uppehållstillstånd på 2år pga vår dotter. Nu ska vi skiljas. Vad händer med uppehållstillståndet?
    Han person nr kom 2veckor sedan och genast fördes hälften av föräldradagarna till han fast han inte omfattas av sv socialförsäkring. Även barnbidraget har de stoppat. Han säger att han ger vårdnaden till mig men vet inte om jag kan lita på det. Barnet är för liten för förskola och behöver jobba pga har ej föräldrapenning. Vad ska jag göra ?

    Rådgivarens svar

    2020-11-04

    Hej, stort tack för att du vänder dig med din fråga till Fråga Juristen!

    Uppehållstillstånd

    I utlänningslagen finner vi regler kring uppehållstillstånd. Enligt utlänningslagen kan en utlänning som är gift eller sammanboende beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Om utlänningen beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till en partner får uppehållstillståndet endast förnyas om förhållandet består. I 5 kap 3 a § framgår att en utlänning får beviljas uppehållstillstånd om hen är förälder till eller vårdnadshavare samt sammanbor med ett barn som är bosatt i Sverige.

    Om din man har uppehållstillstånd på grund av anknytning till dig så kommer han sannolikt behöva ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytningen till barnet istället för att få stanna i Sverige. Om han har uppehållstillstånd på grund av anknytning till barnet så består det förhållandet även efter att ni har separerat och det borde inte påverka hans uppehållstillstånd.

    Migrationsverkets hemsida kan ni läsa mer om vad som gäller när ett förhållande tar slut rörande ens uppehållstillstånd.

     

    Vårdnad

    Jag förstår inte riktigt din fråga rörande vårdnaden över barnet, jag kommer därför redogöra för de regler som gäller rörande föräldrapenning, socialförsäkring samt vårdnad. Om ni var gifta när barnet föddes så registreras din man automatiskt som pappa till barnet, annars behöver man bekräfta faderskapet hos kommunen. För att få föräldrapenning måste man vara försäkrad i Sverige. Det är man nästan alltid när man är folkbokförd i Sverige. Handläggningstiderna för att bli registrerad på socialförsäkringen kan dock vara mycket långa. Det innebär att även om din man ansöker om föräldrapenning nu, kommer han nog inte få någon ersättning för det förrän längre fram.

    För varje barn får vårdnadshavarna sammanlagt 480 dagar. Dessa delas automatiskt lika mellan föräldrarna. 180 dagar utav dessa kan inte föras över mellan föräldrarna, utan 90 dagar måste tas ut av pappan och 90 dagar tas ut av mamman för att inte dessa ska ”brinna inne”. Resterande 300 dagar kan föräldrarna föra över som man önskar mellan sig. Din man skulle alltså kunna föra över dagar till dig om ni är överens och du vill ta ut mer föräldrapenning. Det gör man på Försäkringskassans hemsida.

    Enligt föräldrabalken delas vårdnaden mellan föräldrarna som huvudregel. Om båda föräldrarna är överens kan man dock avtala om att endast den ena föräldern ska ha vårdnaden. Det innebär att den personen ansvarar för samt tar alla beslut som rör barnet. Ett sådant avtal måste godkännas av socialnämnden i den kommun där man bor.

     

    Sammanfattning

    Om din man har uppehållstillstånd på grund av anknytning till barnet kommer detta uppehållstillstånd sannolikt bestå även efter att ni har skilt er. Jag rekommenderar dock att ni kontaktar Migrationsverket och talar med dem om era specifika omständigheter. Rörande ert barn förstår jag inte riktigt vad du menar. Ni har möjlighet att avtala om ensam vårdnad för dig men det innebär att fadern inte har någon beslutanderätt i något som rör barnet. Om du vill ha fler föräldrapenningdagar kan ett alternativ vara att han för över en del av sina dagar till dig istället.

    Om du har fler frågor rörande detta rekommenderar jag dig varmt att ta kontakt med våra jurister på Familjens Jurist. De är experter på all familjerätt och kan kanske lättare förstå exakt vad du behöver. Hoppas jag ändå lyckats bringa lite klarhet i din fråga!

     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden