Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Uppdelning av veckor vid växelvis boende och gemensam vårdnad

    Hej! Jag och min fd man har delad vårdnad om våra 2 barn. Vi bor i samma kommun med några minuter ifrån varandra. När de var små kom vi överens om ett schema som innebär 2-3 dagar i taget och sen byte. Nu när de är 14 respektive 10 år vill både jag och barnen byta till hela veckor då det är oerhört stressande för dom och det krävs en hel del logistik för att få ihop det med skola och träning. Det är många ryggsäckar som ska packas och mycket som ska kommas ihåg att packas. Pappan vägrar att byta och säger att jag får gå till rätten med detta. Jag anser att det är för barnens bästa och även att barnen vill byta. Vad gäller? Kan barnen säga ifrån själva? Eller är min ända utväg att gå till rätten? Känner också att det är en stor kostnad för mig att driva för något som är givet vad som är det bästa för barnen.

    Rådgivarens svar

    2019-10-17

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation där föräldrabalken (FB) är tillämplig.

    Barns boende
    I 6 kap. föräldrabalken finns bestämmelser om vårdnad, boende och umgänge. Om barnen står under gemensam vårdnad av två vårdnadshavare har de tillsammans en rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (se 6:13 FB). Vid gemensam vårdnad gäller som utgångspunkt alltså att beslut gällande barnen ska tas gemensamt. Undantaget från detta är att en vårdnadshavare under vissa förutsättningar får ta beslut gällande vårdnaden som inte utan olägenhet kan skjutas upp. En vårdnadshavare får dock inte ensam ta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid (t.ex. rörande barnets boende), om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det.

    Rätten kan på talan av någon av vårdnadshavare besluta om vem barnet ska bo hos eller om barnet ska ha växelvis boende (se 6:14a FB). Föräldrarna kan också avtala om barnets boende om avtalet är skriftligt och socialnämnden godkänner det. När det gäller avtal om boende kan föräldrarna få hjälp av socialnämnden att träffa sådant avtal i den kommun där barnet är folkbokfört (se 6:17a FB). Rätten får även uppdra åt en medlare att försöka få föräldrarna att nå en samförståndslösning som är förenlig med barnets bästa (se 6:18a FB).

    En domstol har inte rätt att besluta om vardagliga problem eller praktiska frågor, kan föräldrarna inte enas om sådana frågor återstår möjligheten för någon av dem att begära om ensam vårdnad hos rätten. Vid en bedömning av om vårdnaden ska vara gemensam eller ensam ska rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet (se 6:5 FB). Vid alla beslut som rör barn ska rätten beakta barnets bästa (se 6:2:a FB). Särskild vikt ska då fästas vid risken att barnet far illa eller utsätts för övergrepp samt barnets behov av nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska även tas till barnets vilja med beaktande av mognad och ålder. Barnets rätt att komma till tals får dock inte tillämpas så att det strider mot barnets bästa.

    Din situation
    Eftersom ni har svårt att samarbeta angående barnen finns det möjlighet till hjälp med samarbetet via kommunen. Samarbetssamtalen kan hjälpa er att nå fram till en överenskommelse som kan fastställas av socialnämnden. En domstol kan inte besluta om exakt vilka dagar som barnen ska bo hos den ena eller andra föräldern, men ett avtal rörande frågan kan fastställas av socialnämnden. En sista utväg vore att försöka få ensam vårdnad om barnen eller att ansöka om att barnen endast ska bo hos ena föräldern.

    Sammanfattning och rådgivning
    Jag skulle alltså råda dig att ta kontakt men Familjerätten hos din kommun för att få till stånd ett samarbetssamtal. Samtalsledaren ska då ta hänsyn till barnens bästa och även beakta deras önskemål. På så sätt kan ni undvika en domstolsprocess och ni kan även upprätta en bindande avtal vid socialnämndens godkännande. Skulle en tvist uppkomma ändå råder jag dig att ta kontakt med en jurist som kan företräda dig som ombud i rättegången. Läs mer om barns boendefrågor hos Familjens Jurist, där kan du även boka tid med erfarna jurister inom just familjerätt.

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har några ytterligare funderingar så är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden