Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Underhållsstöd vid gemensam vårdnad

    Mina barns far har utan att diskutera med mig bestämt att vår son på 14 år ska bo hos honom och lämnat in en anmälan om underhåll. Får han bara göra så? I nuläget har vi delat barnbidrag samt jag betalar majoriteten av sonens kostnader. Vi har gemensam vårdnad.

    Rådgivarens svar

    2020-09-03

    Hej, stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen!

    Gemensam vårdnad

    Enligt föräldrabalkens 6 kap står ett barn under vårdnad av båda föräldrarna. Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov blir tillgodosedda. Vid gemensam vårdnad är det alltså båda föräldrarnas ansvar att ta hand om barnet och se till att barnets behov är uppfyllda. Det innebär att också båda föräldrarna tillsammans måste godkänna beslut som sker för barnet, till exempel var barnet bor någonstans. Ju äldre barnet blir, desto större vikt ska tillmätas barnets egen åsikt rörande var hen ska bo.

     

    Underhållsskyldighet

    Vårdnadshavare har alltså en skyldighet att försörja sina barn. Av föräldrabalkens 7 kap framgår att en förälder ska fullgöra sin betalningsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet, om föräldern

    1. Inte har vårdnaden om barnet
    2. Har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med den andra föräldern

    När en anmälan om underhållsstöd kommer in till Försäkringskassan börjar de med att utreda om kraven för att få underhållsstöd är uppfyllda. Ett sådant krav är att barnet bor hos föräldern som söker underhållsstöd. Om barnet bor ungefär lika mycket hos båda föräldrarna kan man vanligtvis inte få underhållsstöd. Du behöver därför visa att barnet bor hos dig, att du betalar för majoriteten av barnets kostnader m.m. i lika stor utsträckning (eller mer) som den andra föräldern. Här kan du läsa mer om underhållsstöd.

    Även om det skulle vara så att barnet bor hos den andra föräldern majoriteten av tiden så ska underhållet i första hand regleras mellan dig och den andra föräldern. Om du redan betalar underhåll (eller motsvarande) i skälig utsträckning ska Försäkringskassan inte betala ut underhållsstöd.

     

    Handlingsplan

    Baserat på din fråga tycker jag inte att det låter som att den andra föräldern har rätt att få underhållsstöd för ert barn. Huvudregeln gällande gemensam vårdnad är att alla beslut ska tas i samförstånd mellan föräldrarna samt barnet ju äldre barnet blir. Försäkringskassan kommer att starta en utredning för att se om kriterierna är uppfyllda men jag tycker att du redan nu bör kontakta Försäkringskassan och meddela dem din bild av situationen. På Försäkringskassans hemsida kan man också boka ett möte med en handläggare för att diskutera frågor om underhållsbidrag. Här hittar du den hemsidan! Vilket kanske skulle vara bra att göra tillsammans med den andra föräldern.

    Hoppas jag har lyckats ge lite klarhet i din fråga! Om du har fler frågor rörande detta råder jag dig att kontakta våra kunniga jurister på Familjens Jurist!

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden