Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Underhållsskyldighet när ett barn bor växelvis hos föräldrarna

    Hej!
    Jag har en son på 7 år och är ensamstående. Min sons pappa och jag har 50/50 och vi delar på barmbidraget.
    Hans pappa bor med en tjej och de har ett gemensamt barn. Han tjänar nog bättre än mig och de har två inkomster i hushållet.
    Jag vet att det står saker i FB mm MEN vad gäller i mitt fall om jag tycker att pappan ska bidra med mer eftersom han bör ha bättre ekonomi än jag?
    Han gör allt för att motarbeta allt och gnäller alltid över allt han behöver göra och betala trots att vi ibland kommit överens tidigare.
    Har varit på samtal hos familjerätten men han vägrar fortsätta gå dit.
    Vem och hur bedömer man vem som har större ekonomisk förmåga etc och hur ser praxis ut?

    Rådgivarens svar

    2020-04-22

    Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i din situation.

    Underhåll

    Föräldrar ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § föräldrabalken). I kostnaderna för barnets underhåll skall föräldrarna sinsemellan ta del var och en efter sin förmåga, vilket innebär att underhållsskyldigheten fördelas mellan föräldrarna i relation till respektive förälders ekonomiska förmåga. 

    Underhåll ska endast betalas om barnet bor varaktigt hos en av föräldrarna (7 kap. 2 § föräldrabalken). För det fall barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna så fullgör de sin underhållsskyldighet vilket medför att underhåll inte ska betalas.

    Växelvist boende och ekonomisk förmåga

    När ett barn bor växelvis hos sina föräldrar är utgångspunkten att föräldrarna uppfyller sin underhållsskyldighet genom att ha barnet boende hos sig. Det har däremot i praxis skett undantag till detta då en förälder ansetts berättigad till underhållsbidrag från den föräldern med störst ekonomisk förmåga. I praxis, (NJA 2013 s. 955), ansågs en förälder vara skyldig att betala underhåll trots att barnet bodde växelvis hos föräldrarna. I avgörandet uttalade domstolen att ett barn har rätt att leva på en nivå som inte alltför mycket avviker från den som den ekonomiskt bäst ställda föräldern har, även om barnet inte bor hos denne. För det fall en förälder inte har råd att upprätthålla en högre standard för barnet så kan föräldern med störst ekonomisk förmåga bli skyldig att betala extra underhåll, för att inte försumma sin egen underhållsskyldighet.

    Er situation

    Som ovan nämnt ska i regel inte underhåll betalas ut om barnet bor växelvis lika mycket hos båda föräldrarna. Däremot finns möjlighet att i vissa fall få underhåll om den ena föräldern har sämre ekonomi och den föräldern med störst ekonomisk förmåga kan anses försumma sin underhållskyldighet, vilket bl.a. påverkar ett barns rätt till samma standard hos båda föräldrarna. Jag kan däremot inte besvara närmare vilka förutsättningar som krävs, eller huruvida er situation är en sådan som skulle göra underhåll aktuellt.

    Rekommendation

    Ett tips är att kolla på försäkringskassans hemsida där det finns möjlighet att räkna ut underhåll beroende på föräldrarnas ekonomiska förmåga mm. Om du anser att den andra föräldern inte uppfyller sitt ansvar finns möjlighet att ta ärendet vidare till domstol för att få underhållet fastställt. Jag rekommenderar dig dock att rådgöra med jurist innan, som kan göra en närmare bedömning avseende dina förutsättningar.

    För att få ytterligare råd och hjälp i hur du kan ta ditt ärende vidare rekommenderar jag dig att vända dig till någon av våra erfarna jurister på Familjens Jurist.

    Hoppas du känner att du fick svar på din fråga. Har du ytterligare funderingar är du välkommen att höra av dig igen till oss på Fråga Juristen. 

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden