Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Underhållsskyldighet när barnet fyllt 18 år?

    Vad gäller kring underhållsbidrag? Skilda föräldrar och en 18 år fyllda dotter som valt att flytta hemifrån (till pojkväns föräldrar) utan diskussion med oss! hon läser på gymnasiet endast vissa ämne så hon kommer inte få fullständiga betyg detta pga psykisk ohälsa. Hon är skriven och folkbokförd hos mamma Vilka skyldigheter har vi att försörja henne? I dag får hon av oss föräldrar 1573:- och det är de underhåll som vi föräldrar avtalat mellan oss. Sen har hon sitt studiemedel. Vi erbjuder hon boende på två ställe hos pappa eller mamma och mat o övrigt men hon väljer trots detta att flytta. Vi anser att vi fullgjort vår försörjningsplikt men undrar om fallet är så? Om inte vilken myndighet faställer vilken summa hon kan ha rätt till Med vänlig hälsning, skilda föräldrar 

    Rådgivarens svar

    2019-02-22

    Hej och stort tack för att ni vänder er till Fråga Juristen med er fråga. Nedan kommer en redogörelse gällande frågan.

    Regler gällande föräldrars underhållsskyldighet och försörjningsansvar finns i Föräldrabalken (FB), 7 kap (här).

    Enligt bestämmelserna i FB framgår att föräldrar har en underhållsskyldighet tills att barnen fyllt 18 år eller tills det är 21 år om barnet fortfarande går i skolan. Detta förutsätter dock att barnet faktiskt går i skolan. Utöver det bör också nämnas att, i fall då föräldrarna är separerade, ligger underhållsskyldigheten på de båda.

    Något exakt belopp gällande underhållsskyldigheten finns inte lagstiftat utan det är en summa som ni gemensamt ska kommer överens om. I lagen framgår att summan ska utgöra ett skäligt belopp med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Utöver det ska även hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt sociala förmåner (som exempelvis studiebidrag). Det betyder alltså att underhållsskyldigheten ska utgöra en summa som ska täcka barnets kostnader för exemplevis mat, kläder, boende med mera. Med andra ord, om summan ni ger till er dotter idag, tillsammans med hennes inkomster och sociala förmåner, täcker dessa kostnader så fullgör ni alltså er underhållsskyldighet. 

    Om ni vill ha vidare information om detta kan ni kontakta försäkringskassan eller gå in på deras hemsida (här) eller kontakta socialstyrelsen (här). Om ni skulle behöva vidare juridisk rådgivning är ni välkommna att boka tid hos våra duktiga jurister på Familjens Jurist

    Jag hoppas att ni känner att ni har fått svar på er fråga.

    Vänliga hälsningar,

    Elma

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden