Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Underhållsskyldighet mellan skilda makar

    Jag har tagit ut skilsmässa och har en liten inkomst på ca 7,500 i månaden och min man har ingen inkomst alls ska jag då betala underhåll till honom för sociala påstår att jag måste göra det.

    Rådgivarens svar

    2020-04-23

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen! Nedan redogör jag för vad som gäller.

    Underhållsskyldighet

    Regler om underhåll för makar finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Huvudregeln är att makar efter äktenskapsskillnad (skilsmässa) svarar för sin egen försörjning (ÄktB 6 kap. 7 §). Om det behövs, har dock den ena maken rätt till underhållsbidrag av den andra maken under en övergångstid (ÄktB 6 kap. 7 § st. 2). Det finns ingen angiven övergångstid, men tanken är att den andre maken kan behöva viss tid för att bli självförsörjande. Underhållsskyldigheten kommer dock att bedömas utifrån vad som är skäligt med hänsyn till den underhållsskyldiges förmåga och övriga omständigheter.

    Innebörden av detta är alltså att om den underhållsskyldige makens förmåga inte är god, kan bidraget bli väldigt litet eller inte betalas ut alls fastän det finns ett behov från den andre maken.

    Sammanfattning

    Sammanfattningsvis kan underhåll betalas ut om det finns ett behov från ex-makens sida. Däremot kan det vara så att bidraget blir väldigt litet eller att det inte behöver betalas ut alls trots behov eftersom det inte anses skäligt med tanke på omständigheterna. I slutändan är det domstolen som avgör vad som är skäligt, men utifrån det du skrivit kan det vara svårt att hävda att det vore skäligt.

    Hoppas du fick svar på din fråga! Om du behöver kontakta en jurist, har Familjens Jurist allmän rådgivning som du kan vända dig till.

    Fru Justicia
    Fru Justicia är vår digitala rådgivare som besvarar juridiska frågor.
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden