Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Underhållsskyldighet mellan makar

    hej jag har ansökt om skilsmässa och under vårt äktenskap har jag arbetat 75 procent och min man 100. vår fördelning genom åren har varit följande
    Han har betalat allt gällande boende så som lån el teleinternet sophämtning m.m jag har då betalat mat och allt som rör våra 2 barn. vill tillägga att jag tjänar omkring 19ooo efter skatt och han 45ooo efter skatt.
    Nu trots att vi har 6 mån mån betänketid och han bor heltid i huset som vi båda äger (jag är där ca 3 dagar i veckan pga bråk) så vill han att jag nu ska betala hälften av allt kring huset!!! när jag läser på står det följande ; Under betänketiden har äktenskapsskillnad inte trätt i kraft, och ni är fortfarande gifta.
    Enligt 6 kap. 1§ ÄktB ska makarna under äktenskapet gemensamt bidra till kostnader och personliga behov utefter efter sin förmåga, och makarna ska leva på samma ekonomiska standard. hur skall detta tolkas och är det rimligt att jag ska betala hälften nu under betänketiden!

    Rådgivarens svar

    2018-09-02

    Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller avseende underhållsskyldighet mellan makar och hur du kan gå vidare i din situation. Regler kring din fråga återfinns i äktenskapsbalken.

    Vad gäller?
    Du skriver att ni har en betänketid på sex månader. En betänketid ska föregå en äktenskapsskillnad antingen om båda makarna begär det, om någon av dem varaktigt bor ihop med eget barn under 16 år under den makens vårdnad eller om bara en av makarna vill att äktenskapet ska upplösas. För att äktenskapet ska upplösas genom dom krävs i ett sådant fall att betänketiden på sex månader löpt ut och någon av makarna måste framställa ett särskilt yrkande om detta. Precis som du skriver innebär detta att ni fortfarande är gifta under betänketiden.

    6 kap. 1 § äktenskapsbalken stipulerar att makarna efter sin förmåga ska bidra till underhåll för att gemensamma och personliga behov ska tillgodoses. I lagkommentaren till paragrafen anges att tanken med underhållsskyldigheten är att makarna bör leva på samma ekonomiska standard. Vilken ekonomisk standard man ska leva på är upp till makarna att bestämma. Var och en ska bidra efter sin förmåga. När man tittar på hur mycket man kan bidra med avses i första hand förvärvsinkomster, det vill säga lön, men även andra inkomster eller kapitaltillgångar. Till underhållet hör sådant som krävs för makarnas gemensamma behov. Det kan vara utgifter för mat, bostad och sådana vanliga levnadskostnader. Men även sådant som räknas till en makes personliga behov omfattas. Det kan röra sig om produkter för hygien eller kläder.

    Sådana kostnader som rör huset räknas som underhåll för gemensamma behov, till vilka båda makarna ska bidra med efter förmåga. Eftersom detta överlämnas till parterna går det tyvärr inte att svara på exakt hur mycket var och en av er ska bidra med. Eftersom din make tjänar mer är det rimligt att han också tar ett större ansvar för utgifterna, men att du också bidrar med det du kan utan att du blir ekonomiskt lidande. Precis som kan utläsas ur äktenskapsbalken är tanken att ni ska leva på samma ekonomiska standard och det är därför rimligt att din make betalar en större del av utgifterna.

    Sammanfattning och hur du kan gå vidare
    Eftersom er skilsmässa föregås av en betänketid innebär det att ni fortfarande är gifta, varefter äktenskapsbalkens regler om underhållsskyldighet mellan makar blir tillämpliga. Dessa regler stadgar bland annat att tanken är att makarna ska leva på samma ekonomiska standard och att var och en ska bidra efter förmåga till underhåll för gemensamma och personliga behov. Ett sådant gemensamt behov är sådana kostnader som rör huset. Vid bedömning av hur mycket var och en kan bidra med blir lön av intresse. Om en av makarna tjänar mer är det också rimligt att den maken bidrar med ett större underhåll. Om du har förmåga att bidra med hälften av kostnaderna för sådant som rör huset kan det vara rimligt, men med tanke på att din make tjänar mer kan du då behöva kompensation exempelvis för personliga behov för att ni ska kunna leva på samma ekonomiska standard. För enkelhetens skull är det därför rimligare att din make ansvarar för en större del av kostnaderna rörande huset. Jag hoppas att ni kan komma överens om något som fungerar för er.

    Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Är du i ytterligare behov av hjälp föreslår jag att du tar kontakt och bokar en tid med en av våra verksamma jurister här. Du är alltid välkommen med en ny fråga till oss här på Fråga Juristen. Lycka till!

    Med vänliga hälsningar,
    Therese

     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden