Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Underhållsskyldighet, adoption och eftergift

    Hej, jag blev våldtagen för snart 2 årsen och gjorde tydligen den kvinnan gravid då och nu har det blivit bekräftat för ett tagsedan att jag är fadern till hennes barn, det sista hon sa va att hon inte ville ha någon kontakt med mej å att jag inte skulle finnas med i bilden med henne och barnet, men nu har jag blivit betalningsskyldig underhållsstöd från det att barnet föddes så nu har jag skulder på över 20.000kr och ska behöva betala över 1500kr per månad tills barnet är 18 år.
    Jag vill inte ha något med henne eller barnet att göra och jag har inte hört något från mamman sedan tillfället hon blev gravid.
    Min fråga till er som jag behöver hjälp med är om jag på något sätt kan adoptera bort ”mitt” barn till henne eller om hon har någon sambo eller man som kan adoptera barnet från mig ?
    Det är jag som är offret men det verkar ingen bry sej om och nu blir jag skyldig massa pengar som jag inte har och jag får knappt mitt liv att gå runt som det är.
    Det tiden som har gått tills nu när faderskapet är fastställt har försäkringskassan betalar underhåll under tiden, men dom pengarna går väl inte komma ifrån att jag måste betala tillbaka...
    Måste få hjälp med detta, jag har inte haft någon kontakt med mamman för jag har inga kontaktuppgifter till henne så jag vet inte vad hon säger om adoption, men det borde hon vara med på för hon var bara med mej för att få ett barn. Och ingen far till barnet.

    Rådgivarens svar

    2019-11-14

    Hej! Tack för att du ställer din fråga till Fråga Juristen.

    Jag vill börja med att beklaga din situation. Våldtäkt är ett allvarligt brott som kan leda till fängelsestraff. Du bör kontakta polisen för att få stöd och hjälp, antingen på en polisstation eller på telefonnummer 114 14. Eftersom brottet skedde för två år sedan är det troligtvis svårare att bevisa att våldtäkten har inträffat, men du kan fortfarande anmäla händelsen. För våldtäkt är preskriptionstiden tio år, vilket betyder att du kan anmäla våldtäkt inom tio år efter brottet utförts.

    Fastställande av faderskap
    Enligt FN:s barnkonvention har barn rätt att få veta vilka dess föräldrar är och få deras omvårdnad. Fram tills att barnet fyller 18 år är socialnämnden skyldig att försöka utreda vem som är far till barnet och se till att faderskapet fastställs (2 kap. 1 § föräldrabalken).

    Föräldrars underhållsskyldighet
    När faderskapet har fastställts blir fadern automatiskt underhållsskyldig gentemot sitt barn fram till dess barnet fyller 18 år (7 kap. 1 § föräldrabalken). Det finns möjlighet att jämka underhåll om något förändras efter att underhållet bestämdes som ger anledning till jämkning (7 kap. 10 § föräldrabalken). Att det senare framkommer att du blivit våldtagen kan möjligen vara en sådan anledning, men det är upp till domstolen att avgöra. Dock krävs det att kvinnan ska ha blivit dömd för våldtäkten för att domstolen ska kunna utgå från en sådan anledning vid bestämmande av jämkning.

    Adoption
    Adoption är en möjlighet att överföra föräldraskapet till en annan person. Med adoption följer övertagande av underhållsskyldighet. Ett barn får adopteras endast om det är lämpligt. Vid bedömningen av om en adoption är lämplig ska barnets behov av adoption och sökandens lämplighet att adoptera särskilt beaktas (4 kap. 2 § föräldrabalken). Om barnet är under 18 år, krävs det att den biologiska föräldern som är vårdnadshavare för barnet samtycker till adoptionen (4 kap. 8 § föräldrabalken). I och med att kvinnan redan är förälder till barnet är det inte möjligt för henne att adoptera barnet, utan det måste vara en annan person som anses som lämplig. Om kvinnan har en sambo kan denne adoptera barnet, men endast om alla andra kriterier ovan är uppfyllda. 

    Möjlighet till eftergift
    Försäkringskassan får på ansökan av den bidragsskyldige helt eller delvis efterge fordran i fråga om betalningsskyldighet för tidsperioden före den dag då faderskapet fastställdes, om det finns synnerliga skäl för det (19 kap. 46 § socialförsäkringsbalken). Att efterge en fordran betyder att ta tillbaka ett betalningskrav så att den betalningsskyldige blir befriad från sin skuld. Med synnerliga skäl menas här att regeln ska användas återhållsamt och att eftergift inte ska medges när mannen har ekonomisk möjlighet till återbetalning. Med andra ord kan du alltså bli helt eller delvis befriad från skulden från Försäkringskassan som omfattar den tidsperiod innan du var medveten om ditt faderskap.

    Sammanfattning och rekommendation
    Barn har rätt att få veta vilka dess föräldrar är och socialnämnden är skyldig att försöka utreda vem som är far till barnet. En förälder har underhållsskyldighet gentemot sitt barn fram till barnet fyller 18 år, men det är möjligt att jämka underhåll om något dyker upp i efterhand som ger anledning att exempelvis minska underhållsbidraget. Det är en domstol som måste avgöra i frågan om jämkning av underhåll. Adoption är ett tillvägagångssätt att överföra föräldraskap till en annan person, men det ställs höga krav på möjligheten att adoptera någon. Vid en adoption överförs även underhållsskyldigheten. Den skuld du innehar hos Försäkringskassan från perioden innan du fick reda på att du var far till barnet, kan du ansöka om eftergift för. Försäkringskassan kan då välja att du helt eller delvis befrias från denna skuld.

    Familjens Jurist är experter på familjejuridik och kan hjälpa dig vidare i ditt ärende angående frågor om underhåll, föräldraskap, adoption, kontakt med Försäkringskassan med mera. För att boka en tid för familjerättslig rådgivning hos Familjens Jurist, klicka här.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden