Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Underhållsbidrag vid växelvis boende

    Hej,
    Jag undrar vad som gäller angående underhållsbidrag vid växelvist boende. Barnen spenderar halva tiden hos oss båda föräldrar, och den ena av oss tjänar mer än den andra.Båda är väl avlönade och har möjlighet att tillhandahålla både boende som var och en äger, kläder, aktiviteter, utlandsresor etc. vi har båda nya partners att dela boendekostnader. Kort sagt är levnadsstandarden i dagligt liv snarlik. Den ena av oss har en inkomst på ca 80.000 per månad. Den andra 40.000 och har i tillägg ett eget bolag där en kapital för tillfället byggs upp, alltså det finns vinster i bolaget som ännu inte delats ut eller betalats ut som lön.
    När blir aktuellt med underhållsbidrag? Hur fungerar det i vårat fall där inkomster skiljer sig åt och samtidigt levnadsstandard är snarlik och god?

    Rådgivarens svar

    2018-11-10

    Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! 

    Underhållsbidrag vid växelvis boende
    Huvudregeln vid växelvis boende är att underhållskyldigheten fullgörs genom att barnen bor växelvis. När barnen bor hos respektive förälder svarar den föräldern för underhållet. Av föräldrabalken (FB) 7 kap. 1§ framgår att föräldrarna ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Vidare följer av FB 7 kap. 6§ att om en förälder försummar sin underhållsskyldighet kan rätten ålägga den försumlige att betala underhållsbidrag till barnet. Bestämmelsen kan enligt praxis tillämpas vid växelvis boende. Det innebär att om någon av föräldrarna har bättre ekonomi kan det medföra att den andra föräldern ska betala underhåll. Detta för att barnet ska ha rätt till samma standard hos båda föräldrarna.

    Vad gäller i ert fall?
    I ert fall skriver du att levnadsstandarden är snarlik hos er båda men att ena föräldern har bättre lön. Som huvudregel betalas inte underhållsbidrag vid växelvis boende varför det i sådana fall skulle bli frågan om ett undantag. När ena föräldern har en mycket högre inkomst än den andra, vilket jag anser att 40 000 kr är, kan det dock vara så att underhållsbidrag är aktuellt. Utgångspunkten vid beräkning av underhållsbidrag är barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Med ekonomiska förmåga avses förvärvsförmåga, dvs inkomsten vilket i ert fall verkar vara 40 000 och 80 000.

    Underhållsbidraget räknas sedan fram genom att barnets behov fördelas mellan föräldrarna i förhållande till det framräknade överskottet för var och en av föräldrarna. 

    För att få ett konkret svar på vad ett underhållsbidrag i ert fall borde ligga på rekommenderar jag er att boka tid med en handläggare  hos försäkringskassan, det kan ni göra här, eller kontakta en av våra jurister, information om våra tjänster finner du här.

    Vänligen, 

    Elna 

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden