Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Underhållsbidrag om ena föräldern åker bort

    Hej jag är 18 år och bor hemma hos min pappa på heltid förutom varannan helg, min mamma ska nu dock resa till Thailand i en månad och de har tillsammans gått med på att betala varandra underhållsstöd cirka 50kr för varje dag jag är hos respektive förälder. Nu som sagt kommer min mamma vara borta en hel månad vilket innebär att jag inte kommer vara hos henne någon dag i månad Mars, min pappa som har pratat med försäkringskassan säger att hon ska betala fullt underhållsstöd för en hel månad medan hon säger nej. Enligt min pappa säger de att man ska betala underhållsstöd baserat på hur mycket jag kommer vara där kommande månad medan min mamma säger att det man betalar baseras på hur mycket jag var hos varje förälder två månader bakåt. Jag kände att det bästa skulle vara att få en kommentar av er så jag kan med säkerhet säga vem som har rätt och vem som har fel. Tack på förhand!

    Rådgivarens svar

    2018-03-05

    Hej! Stort tack för att du hör av dig till Fråga Juristen med dina frågor. Underhållsbidrag regleras i 7 kap. föräldrabalken (1949:381) (FB).

    Underhållsbidrag som artonåring
    Till att börja med uppger du att du är 18 år. Underhållsbidrag ska betalas till dess barnet fyllt 18 år, 7 kap. 1 § 2 st. FB. Om du fortfarande går i gymnasiet (eller jämförlig utbildning) ska dock dina föräldrar fortsätta betala underhållsbidrag, enligt samma bestämmelse. Som artonåring ska underhållsbidraget betalas direkt till dig, se här. Detta är grundläggande för själva underhållsskyldigheten och är därför viktigt för dig att veta.

    Förskottsbetalning
    Underhållsbidraget ska betalas i förskott för varje kalendermånad, 7 kap. 7 § FB. Det din pappa sagt om att underhållsbidraget ska baseras på den kommande månaden stämmer således. Bidraget för mars betalas 28 februari, detta går även att läsa här.

    Av 7 kap. 4 § FB framgår att om en förälder som ska betala underhållsbidrag har haft barnet hos sig under en sammanhängande tid av minst fem hela dygn eller under en kalendermånad minst sex hela dygn får denna förälder vid fullgörandet av sin betalningsskyldighet räkna av dessa dygn med 1/40 av underhållsbidraget. Din mamma kommer ju inte ha haft dig boende hos sig någonting under den månad hon är bortrest och kan således inte räkna av några dagar.

    Avtal
    Ett underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal, 7 kap. 2 § 2 st. FB. Det finns inga formkrav för avtalet, detta innebär att det inte behöver se ut på ett särskilt sätt eller ha ett specifikt innehåll. Ifall dina föräldrar bestämt att de ska betala ca 50 kr/dag de har dig låter detta som ett muntligt avtal (om det inte finns skriftligt). I svensk rätt är principen om att avtal ska hållas väldigt stark. Dock kan det vara svårt att visa på att ett avtal finns om det endast är muntligt men det blir desto tydligare sett till att ungefär 50 kr per dag har räknats bort tidigare från din mammas underhållsskyldighet. För framtiden kan det vara bra att veta att det finns avtalsmallar för underhållsbidrag på försäkringskassans hemsida att ladda ner.

    Sammanfattning
    Det försäkringskassan har uppgett om att din mamma ska betala fullt underhållsbidrag för den månad hon befinner sig i Thailand stämmer alltså och precis som din pappa sagt ska underhållsbidraget gälla för kommande månad och betalas därför i förskott. Förhållandena den månaden som kommer är därför de som avgör beloppets storlek.
    Hoppas du känner att du har fått vägledning i din fråga.

    Vänliga hälsningar,
    Beatrice

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden