Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Umgängessabotage

    Hejsan!
    Mitt ex har tagit med sig vår gemnsama barn till ett skyddade boende.
    Hon har anklagat mig för pysikskamisshändel.
    Soc håller på att göra en utredning pga en anonym orosänmelan.
    Jag har stämmat mitt ex med hjälp av en adovokat eftersom mitt ex har undanhållit vår dotter som är 7 och halv år gammal 4 veckor från mig.
    Det finns inga beviser att jag har pcykis misshändlad henne och det ända kanske hon kan visa är några sms kanske.
    Min fråga är att om tingsrätten säger att jag har rätt å få träffa min dotter som vi har delad vårdnade då får mitt ex någon slags av straff också eller?
    Eftersom hon hade absolut inte rätt att ta barnet med sig i flera veckor tycker jag.
    Jag har min egen bostad å enligt soc det vat mamma som i så fall har blivit psykis misshändlat å där för jag underar vad hon kan få för STRAFF eftersom jag har mått JÄTTE dåligt pga att jag fick inte träffa min dotter på flera veckor?
    Tack

    Rådgivarens svar

    2018-09-15

    Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga. Jag förstår att du mår dåligt för att du inte fått träffa din dotter på länge och jag förstår att du saknar henne väldigt mycket. Jag ska göra mitt bästa för att besvara dina frågor. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller för umgänge med barn på skyddat boende, umgängessabotage samt hur du kan gå vidare i din situation. Regler kring din fråga återfinns i föräldrabalken.

    Vad gäller enligt lag?
    Vad gäller frågan om umgänge så har barnet rätt att få umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Det är föräldrarna som har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge ska kunna tillgodoses. Kan föräldrarna inte komma överens kan föräldern väcka talan i rätten om att få ett beslut om umgänge mellan föräldern och barnet, vilket det verkar som du gjort med hjälp av en advokat.

    När målet tas upp i prövning i domstolen kommer rätten att avgöra om och hur ett umgänge mellan dig och barnet ska fungera. Vid beslut om umgänge är barnets bästa av avgörande betydelse. Det innebär i sin tur att om det finns risk för att barnet kommer att fara illa, så kan rätten besluta att umgänge mellan dig och barnet inte kommer ske. Det finns också en möjlighet till umgänge med umgängesstöd. Domstolens beslut grundas i stor utsträckning på den utredning som socialtjänsten gör och utgången i umgängesfrågan grundas därför ofta på samma utredning. Hur umgänget mellan dig och barnet kommer att bestämmas beror därför på vad utredningen kommer att visa.

    En förälder som undanhåller ett barn från den andra föräldern riskerar umgängessabotage. En förälder som gör sig skyldig till umgängessabotage riskerar att förlora vårdnaden i en framtida vårdnadstvist. Detta på grund av att det som huvudregel anses bäst att barnet har en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Det finns dock undantag. Om ett barn riskerar att fara illa genom att träffa den andra föräldern måste barnets bästa sättas i första hand och det kan därför vara skäligt att undanhålla barnet från föräldern. I ett sådant fall drabbas inte föräldern av några konsekvenser.

    Vad gäller i din situation?
    För att få umgänge till stånd kan du, precis som du gjort, väcka talan i domstolen om beslut om umgänge mellan dig och ditt barn. Domstolen kommer i sitt beslut att ta hänsyn till den utredning som socialtjänsten gjort samt barnets bästa. Om det inte anses vara till barnets bästa, exempelvis om barnet riskerar att fara illa i ditt sällskap, finns det en risk att du inte kommer att få till ett umgänge med ditt barn. Om utredningen inte kommer att visa att barnet far illa kommer umgänge troligtvis att komma till stånd, med eller utan umgängesstöd.

    Om det är så att någon psykisk misshandel inte förelegat mellan dig och barnets mamma och tingsrätten kommer fram till att du ska få träffa ditt barn, så riskerar mamman att förlora i en framtida vårdnadstvist om mamman fortsätter att undanhålla barnet från dig (vilket kan ses lite om ett "straff" om än inte i juridisk mening). En förälder får inte göra sig skyldig till umgängessabotage. Om det är så att en psykisk misshandel förelegat kommer mamman troligtvis inte drabbas av några konsekvenser eftersom barnets bästa måste sättas i främsta rummet och föräldern måste därför skydda barnet från att fara illa.

    I dagsläget är det bästa för dig att vänta och se vad utredningen visar och vad tingsrätten kommer att besluta om. Du kan hålla dig uppdaterad genom kontakt med socialtjänsten. Om tingsrätten beslutar om umgänge mellan dig och ditt barn och barnets mamma fortsätter att undanhålla barnet från dig kan du väcka talan om ensam vårdnad. En sådan talan kan du vinna förutsatt att någon psykisk misshandel inte ägt rum (och utredningen visar det) och det anses vara till barnets bästa att ha dig som ensam vårdnadshavare. 

    Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Är du i ytterligare behov av hjälp föreslår jag att du tar kontakt och bokar tid med en av våra erfarna jurister här. Familjens jurist erbjuder flertalet tjänster som kan anpassas efter vad just du behöver. Du är alltid välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Fråga Juristen. Lycka till!

    Med vänliga hälsningar,
    Therese

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden