Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Umgängesrätt

    Hejsan
    Jag har varit i kontakt med er tidigare angående min situation med mitt x då vi har ett barn ihop. Vi går just nu hos familjerätten i Lidköping i ett försök att komma överens om umgänge mm. Problemet är att när jag gjorde slut valde hon att ta vår son och flytta 40 mil. Det var hon som var hemma det första året med honom och det är hos henne han har sin anknytning - och jag motsäger mig inte detta, ännu, då han bara är 16 månader.

    Nu till min fråga:
    När vi är hos familjerätten (exempelvis igår) fokuserar mitt x på att hon ej känner sig trygg med mitt föräldraskap och av den anledningen ej vill att jag har sonen själv utan att hon är med. Hur skall jag då lyckas få någon anknytning till honom?
    Igår valde hon till och med att ljuga på familjerätten (till vilken nytta vet jag inte) och påstod att jag ringt henne jätteberusad - vilket jag ej gjort - ringer henne knappt aldrig. Hon har sen dag 1, efter att vi gjort slut, hävdat i alla instanser vi varit i att jag prioriterar alkohol före allt annat och att hon ej kan lita på att jag är nykter när jag träffar sonen - vilket för mig är absurt. Känns obehagligt att hon sprider rykten om mig som alkoholist. (förtal?)
    När vi hade ett möte på socialkontoret med en handläggare bad jag dem göra en "utredning" på mig för att någonstans kunna bevisa att jag ej är alkoholist eller har problem med alkohol då jag sköter mitt jobb som lärare och allt annat här i livet. Socialen sa att de ej gör en sådan utredning så länge inte tingsrätten ber om det.
    Att våra möten på familjerätten mer handlar om att hon skall bearbeta vår gamla relation samt smutskasta mig leder ju ingenstans, vad är nästa steg? Vad kan jag göra?
    Jag är inte oresonlig, det jag vill är att kunna få ha sonen ensam några timmar då jag är på besök och att dessa besök ej skall vara hemma hos x:et när hon är med.
    Vi har gemensam vårdnad om sonen, men x.et vill att jag skall skriva på papper så att hon får enskild. Har även varit prat om att hon skall ansöka om enskild vårdnad men har efter våra möten insett att det kommer bli svårt, så istället vill hon övertala mig om att skriva på.

    Snurrigt jag vet, hoppas att mina funderingar framkom.

    Rådgivarens svar

    2018-08-06

    Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga. Jag vill börja med att beklaga situationen och jag förstår din frustration över att inte få umgås med din son obehindrat. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller avseende umgängesrätt och förtal och hur du kan gå vidare med situationen. Regler kring din fråga återfinns i föräldrabalken och brottsbalken.

    Vad gäller enligt lagen?
    Inledningsvis ska framhållas att det i enlighet med 6 kap. 2a § föräldrabalken är barnets bästa som ska vara avgörande för alla beslut vad gäller vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömning av vad som är barnets bästa ska särskild vikt bland annat tas till barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

    Enligt 6 kap. 15 § föräldrabalken har barnet rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Ansvaret för att umgänget fungerar åligger båda föräldrarna. Om inte föräldrarna kan komma överens kan umgängesföräldern (du) begära att tingsrätten beslutar hur umgänget ska fungera mellan umgängesföräldern och barnet, vilket sedan fastställs i en dom. Enligt 15 c § kan rätten besluta om att en person som utses av socialnämnden ska vara med vid umgänget, ett så kallas umgängesstöd. En sådan person utses om det finns skäl till att barnet och umgängesföräldern tillfälligt behöver stöd för att bygga upp en relation innan de ses själva. Detta kan till exempel vara aktuellt om umgängesföräldern haft ett tidigare missbruk. I praktiken kan umgängesstödet innebära att barnet och umgängesföräldern umgås i en lokal som familjerätten har tillgång till i närvaro av en person som utses av socialnämnden.

    För att rekvisiten i brottsbestämmelsen förtal 5 kap. 1 § brottsbalken ska vara uppfyllda krävs att någon exempelvis lämnar en uppgift om en person som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning. Det krävs inte att någon skada uppstått, även om det typiskt sett ska leda till det. Uppgiften ska lämnas till någon annan än dig, det vill säga till tredje part, för att utgöra ett förtalsbrott. Om personen haft en skyldighet att uttala sig eller om det kan anses försvarligt och det också kan visas att uppgiften var sann eller att det fanns skälig grund för den så undgår personen ansvar.

    Vad gäller i din situation och hur kan du gå vidare?
    Ditt barn har rätt till umgänge med dig som umgängesförälder. Du och ditt ex har ett gemensamt ansvar för att barnets rätt till umgänge med dig kan tillgodoses. Om ni inte kan hitta ett sätt som du och ditt barn kan umgås på som ni båda är överens om, det vill säga om du inte får umgås med ditt barn själv fastän du vill det, så kan du väcka talan i tingsrätten som sedan kan besluta om umgänget mellan dig och ditt barn (i enlighet med 6 kap. 15a § föräldrabalken). Vid tingsrättens beslut om hur umgänget mellan dig och barnet kommer att se ut så kommer barnets bästa att tas hänsyn till. Det bästa för barnet anses som huvudregel vara att få umgås med båda sina föräldrar. Om det skulle vara så att du och ditt barn tillfälligt behöver stöd för ert umgänge kan i samband med beslutet om umgänget också rätten besluta om umgängesstöd för en viss tid.

    Du behöver givetvis inte gå med på att ditt ex ska få ensam vårdnad om er son, om du inte vill det. Vill ditt ex få ändring i vårdnaden får ansökan ske om detta hos tingsrätten, varefter tingsrätten kommer att besluta om vårdnaden på så sätt som är bäst för barnet. Gemensam vårdnad anses vanligtvis vara det bästa för barnet om inga särskilda skäl talar emot.

    Det är såklart ohållbart att era möten på familjerätten handlar om annat än situationen med er son och det är också olyckligt att ditt ex uttrycker sig olämpligt om dig. Tyvärr är det vanligt i sådana här situationer. Att påstå inför andra att du har alkoholproblem är ett faktum som skadar ditt anseende. Har denna uppgift lämnats till tredje part utan grund kan det därför utgöra förtal. Du kan då göra en polisanmälan. Om uppgiften är sann eller om det finns skälig grund för uppgiften, samt att det anses försvarligt att lämna en sådan uppgift med hänsyn till omständigheterna eller om personen var skyldig att uttala sig, kommer dock inte ditt ex att dömas till ansvar.

    Till att börja med föreslår jag att du ännu en gång försöker komma överens med ditt ex om umgänget mellan dig och din son, så att det kan fungera på ett sätt som ni båda är nöjda med. Kan ni inte komma överens föreslår jag att du väcker talan hos tingsrätten som sedan kan besluta om umgänget mellan dig och din son. Vill du ha hjälp med detta föreslår jag att du kontaktar en av våra duktiga familjejurister här. Jag hoppas att du fått svar på dina frågor. Du är alltid välkommen med en ny fråga till oss här på Fråga Juristen. Lycka till!

    Med vänliga hälsningar,
    Therese

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden