Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Umgängesrätt och Principen om Non-Refoulement

    Hej! Jag undra om Svenska myndigheter har rätten till att förbjuda någon att träffa sina barn. Om dom har det, av vilka förutsättningar?

    Har Svenska myndigheter även rätt till att skicka hem en individ till sitt hemland medvetandes om att individens skulle misshandlas fysiskt i hemlandet?

    Rådgivarens svar

    2020-05-27

    Hejsan! Stort tack för att du vänder dig med din fråga till Fråga Juristen!

    Kan svenska myndigheter förbjuda någon att träffa sina barn?

    Ett barns vårdnadshavare ansvarar för barnet och tar alla beslut som rör barnet. Regler om barnets vårdnadshavare finns i föräldrabalken 6 kap. Barnets bästa ska alltid vara avgörande i alla frågor som rör barnet.

    Som huvudregel är det barnets föräldrar som är barnets vårdnadshavare. Om föräldern missköter vårdnaden kan föräldern förlora vårdnaden. Då är det i princip den nya vårdnadshavaren som beslutar om alla personliga förhållanden rörande barnet däribland vem barnet får träffa.

    I föräldrabalken 6 kap 15 § stadgas dock att barnet har rätt till umgänge med sin förälder. Det betyder att om barnet vill samt inte tar skada av att umgås med föräldern så har den nya vårdnadshavaren en skyldighet att se till att barnet kan träffa föräldern. Det är dock barnets rätt till umgänge med sin förälder som skyddas. Föräldern har ingen rätt att umgås med sitt barn om barnet riskerar att ta skada av det. Exempel på när umgängesrätt inte medges är om föräldern har ett allvarligt missbruk eller om föräldern gör sig skyldig till övergrepp på barnet.

    Sammanfattning: Ja, om föräldern inte har vårdnaden över barnet och man tror att barnet skulle skadas av att umgås med föräldern kan svenska myndigheter förbjuda att man träffar sitt barn.

    Frågor om vem som har rätt till umgänge, hur mycket umgänge och vem som har rätt till vårdnad prövas av domstol. Om man vill få utökad umgängesrätt till exempel behöver man vända sig till tingsrätten i den ort man bor. I sådana fall kan det vara värt att ta hjälp av en jurist. Familjens Jurist kan både erbjuda juridisk rådgivning samt vid en eventuell tvist i domstol agera som ombud.

     

    Kan svenska myndigheter skicka hem en individ till sitt hemland medvetande om att individen skulle misshandlas fysiskt i hemlandet?

    Inom migrationsrätten finns en viktig princip som kallas Principen om non-refoulement. Det betyder att det är förbjudet att skicka en person till ett land där han/hon riskerar att utsättas för tortyr eller liknande behandling.

    I svensk rätt regleras detta bland annat i utlänningslagen 12 kap.  Av 12 kap 1 § framgår att utvisning inte får ske om det finns skälig anledning att anta personen där skulle utsättas för dödsstraff, kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

    Sammanfattning: Om personen kan visa att det är sannolikt att han/hon skulle utsättas för fysisk misshandel om han/hon skickades tillbaka till sitt hemland kan svenska myndigheter inte skicka tillbaka personen.

    Hoppas jag har lyckats besvara dina frågor! Om du vill ha vidare juridisk rådgivning rörande dessa frågor är du varmt välkommen att ta kontakt med våra kunniga jurister på Familjens Jurist eller ställa en ny fråga i ett annat ämne till Fråga Juristen.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden