Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Umgängesförälder flyttar

    Min dotter är skild sedan 1 år tillbaka och hon och hennes tidigare man har delad vårdnad om de två barnen. Exmaken har ett nytt förhållande i Stockholm som ligger 50 mil ifrån barnens hemort. Han har nu som avsikt att skriva sig i Stockholm och pendla ner till barnen på överenskomna dagar då de ska bo hos honom. Han kommer även att ha en bostad i barnens hemstad, men skall vara skriven i Stockholm. Hur fungerar detta juridiskt? Med vänlig hälsning, barnens mormor.

    Rådgivarens svar

    2018-02-16

    Hej och stort tack för att du valt att vända dig till oss på Fråga Juristen med din fråga. Regler om vårdnad, boende och umgänge hittar du i 6 kapitlet föräldrabalken (FB).

    Boendeförälder vs. umgängesförälder
    Såsom jag uppfattat de omständigheter du angett så bor barnen tillsammans med din dotter och att hennes exmake således har umgänge med barnen. Din dotter är således barnens boendeförälder eftersom barnen stadigvarande bor hos henne, medan exmaken är umgängesförälder. Detta gäller oavsett hur vårdnaden ser ut.

    Vårdnadens utövande
    Av 6:13 FB följer att alla beslut gällande barnens personliga angelägenheter ska tas gemensamt av båda föräldrarna om de har gemensam vårdnad. En förälder får således inte ensam fatta beslut om att exempelvis flytta med barnen utan den andra förälderns godkännande. I din dotters fall är det emellertid inte hon som flyttar med barnen i egenskap av boendeförälder, utan det är umgängesföräldern som flyttar ensam.

    Som umgängesförälder krävs det alltså inget godkännande från den andra föräldern för att få flytta och det står således exmaken fritt att skriva sig i Stockholm även om distansen från hemstaden är ca 50 mil.

    Barnets bästa
    Något som emellertid ska vara avgörande för alla beslut kring barns vårdnad, boende och umgänge är barnets bästa, vilket framgår av  6:2a FB. Vid bedömningen av vad som utgör barnets bästa ska hänsyn tas till bland annat barnets behov av trygghet och stabilitet, samt till barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Huruvida en flytt 50 mil ifrån sina barn ställer sig i relation till regeln om barnets bästa kan ifrågasättas och skulle kunna utgöra en omständighet som skulle kunna anses vara ogynnsam för barnen. Exmaken har emellertid för avsikt att ha kvar en bostad i hemstaden, samt att han på eget initiativ avser att pendla. Jag ser således inga problem med hans flytt eftersom han tar hänsyn till barnens rätt till umgänge och är villig att samarbeta genom att självmant pendla till hemstaden under umgängestillfällena.

    Sammanfattning
    Då din dotter är boendeförälder och exmaken är umgängesförälder så står det exmaken fritt att flytta till Stockholm även om föräldrarna har gemensam vårdnad. Eftersom att exmaken dessutom avser att pendla till hemstaden för att upprätthålla umgänget med barnen anser jag att flytten inte heller står i strid med regeln om barnets bästa.

     

    Jag hoppas du fick svar på din fråga och vill passa på att få önska dig en trevlig helg!

    Med vänliga hälsningar,
    Sara

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden