Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Umgänge och förälders skyldigheter

    Min sambo har ensam vårdnad av sin 10åriga dotter, då mamman i ett samarbetssamtal för 2 år sedan bestämde sig plötsligt för att skriva över vårdnaden och "kastade" ut sin dotter även saker och kläder och valde att inte träffa henne på ett par månader, började senare ha henne varannan helg och sedan varannan vecka men när skolan ville göra en orosanmälan på mamman (efter en tids oro, svek osv mot flickan) bestämde mamman att hon inte ville trippa på tå i sitt eget hem och flickan fick inte komma till mamma på ett tag igen, mamman började efter ett tag höra av sig plötsligt o oregelbundet och från den ena dagen till den andra var flickan hos sin mamma någon dag då o då när det passade mamman, flickan började må sämre igen och vi kopplade in BUP (där hon fortfarande går) min sambo kontaktade även soc för samarbetssamtal och detta påbörjades men förskjuts då mamman inte dök upp på avtalad tid, efter några veckor har en ny tid bestämts, flickan har nu inte haft någon kontakt alls med sin mamma på 2 veckor, vad har man för rättigheter och skyldigheter som förälder? Hur länge ska en process hålla på? Flickan mår bättre när hon inte träffar sin mamma men vill ju samtidigt ha kontakt, men den kontakten är endast när mamman vill? Detta har nu på gott i 3 1/2 år och även vår relation slits då allt hela tiden handlar om att mamman plötsligt tycker det passar henne och om min sambo då nekar för vi har annat inplanerat skriker o gapar hon en massa saker och flickan får inte träffa mamma på obestämd tid igen, vi har ansökt om en kontaktperson mellan föräldrarna men ej fått svar ännu, vill även göra ett nytt umgängesavtal men vad hjälper/ gäller? Det bröts ju förra gången när mamman "tröttnade" har inte mamman några skyldigheter? Soc avvaktar och låter mamman få styra, ger henne chans på chans, hur länge då? Har ju varit samtal i 2 år nu fast i 2 omgångar! Tack för svar Mvh Veronica

    Rådgivarens svar

    2018-01-23

    Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med dina frågor. 

    Allmänna utgångspunkter
    Som du berättat har enbart din sambo vårdnad om dottern som är 10 år. Det är alltså fråga om umgänge när mamman och dottern umgås. Bestämmelserna om umgänge finner vi i föräldrabalken (1949:381) (FB).

    Rättigheter och skyldigheter
    Enligt 6 kap. 15 § FB ska barnet ha rätt till umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans med. Den allmänna utgångspunkt som svensk lagstiftning genomsyras av när det gäller vård av barn är att barn mår bra av en nära och god kontakt med bägge föräldrar. Det är således inte föräldern som har rätt till umgänge, utan det är barnets rätt. Samtidigt finns det egentligen inget sätt att tvinga en förälder till umgänge utom när ett avtal om umgänge finns (se nedan).

    Av samma bestämmelse framgår även att barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med den förälder barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses. Dotterns mamma har alltså en skyldighet att samverka med din sambo för att tillgodose dotterns behov. Dock finns det ingen sanktion för när en förälder inte tar detta ansvar. Din sambo har även en skyldighet att lämna mamman sådana upplysningar om barnet som kan främja umgänget, om inte särskilda skäl talar emot det enligt 6 kap. 15 § 4 st. FB. Här syftas bland annat på barnets hälso- och sjukdomstillstånd. Denna skyldighet är inte heller sanktionerad. Angående din fråga om föräldras skyldigheter har jag behandlat det som rör umgänge, skyldigheter att betala underhållsbidrag enligt 7 kap. FB och annat verkade inte vara av intresse och har därför uteslutits. 

    Dotterns vilja och välmående
    Vid frågor om umgänge, boende och vårdnad ska även hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Barnets bästa ska vara det avgörande i dessa frågor. Barnet i fråga är 10 år och du uppgett att hon vill umgås med mamman. Vid 10 års ålder bedöms ett barn kunna vara moget nog att dess åsikter tillgodoses i förhållandevis stor utsträckning. Vidare ska även en bedömning ske kring huruvida barnets riskerar att fara illa på grund av umgänget, i er situation mår dottern dåligt på grund av omständigheterna. Angående din fråga hur länge en process ska hålla på så finns det ingen maximal tidslängd för detta i bestämmelserna om umgänge. 

    Domstol
    En talan om umgänge med barn kan endast väckas av den förälder som vill umgås med sitt barn och av socialnämnden. Din sambo kan således inte väcka talan om att mamman ska umgås med barnet. Om socialnämnden genom dess utredningar uppmärksammat att barnet mår dåligt av umgänget eller riskerar att fara illa finns anledning att föra talan.

    Nytt umgängesavtal
    Kommunen ska hjälpa till med att föräldrarna erbjuds samarbetssamtal gällande umgängesfrågan, 5 kap. 3 § Socialtjänstlag (2001:453). Syftet med ett samarbetssamtal är att nå samarbete och ifall mamman inte dyker upp är det enda som händer att ett samarbete inte blir till.
    Ett avtal om umgänge måste vara skriftligt och godkänt av socialnämnden för att vara giltigt och kunna verkställas av domstol. Ett sådant avtal har samma verkan som en dom och kan därför verkställas om det inte följs, alltså att det genom tvång uppfylls. Din sambo skulle då kunna ansöka om verkställighet av domen hos tingsrätt vilket skulle innebära att mamman förpliktas vid vite att följa domen, enligt 21 kap. 1 § FB. Rätten kan vägra verkställighet om det är uppenbart oförenligt med barnets bästa, 21 kap. 6 § FB. Verkställighet får inte ske om barnet har uppnått sådan ålder och mognad att hänsyn ska tas till dess vilja, om inte verkställighet är nödvändigt för barnets bästa, 21 kap. 5 § FB. I er situation vore ett nytt avtal det bästa enligt min mening. 

    Hoppas du har fått svar på din fråga.

    Vänliga hälsningar,
    Beatrice

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden