Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Umgänge mot sin vilja

    Hej. Kan man bli dömd till att ha ett umgänge med sitt barn som man motsätter sig? Jag har ett umgänge nu men barnets andra förälder har stämt mig på ett minskat umgänge, på dagar och tider jag inte ens kan ha umgänge på. Behöver jag vara orolig? Kan det bli så att tingsrätten dömer efter hur motparten yrkar på att jag ska ha umgänge, även fast jag inte kan då? Jag vill ha det umgänge jag har nu, blir det då det eftersom jag inte kan när motparten yrkar att jag ska ha umgänge och det är helt andra dagar och tider han yrkat på att jag ska ha umgänge på än vad jag har nu. 

    Rådgivarens svar

    2018-11-03

    Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

    Umgänge

    Reglerna om umgänge finns i föräldrabalken. Den paragraf som inleder avsnittet om umgänge stadgar att "barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses." Anna Singer, professor i civilrätt, särskilt familjerätt, skriver att "en grundläggande förutsättning för att umgänge ska kunna fungera på ett meningsfullt sätt är att föräldrarna kan samarbeta om det. Om en förälder utan godtagbara skäl motarbetar ett umgänge mellan barnet och den andra föräldern, kan detta vara en omständighet som gör att frågor om vårdnad, boende och umgänge bör omprövas" (Barnets bästa, s. 138).

    Den här typen av familjerättsliga frågor, särskilt vad gäller umgänge, är svåra att ta ställning till. Det är barnets bästa som är utgångspunkten och domstolen gör en förhållandevis fri bedömning jämfört med andra rättsområden. Det låter på din fråga som att din tidigare partner inte har några objektiva skäl för att bestämma vissa umgängestider, i sådana fall bör inte rätten besluta efter dennes yrkande. Men det är som sagt en bedömningsfråga.

    Om du inte redan har kontakt med en jurist så rekommenderar jag att ni tar kontakt med en av våra jurister. Familjens jurist är särskilt inriktade på familjerättsliga frågor och kan hjälpa er att få ett så optimalt umgänge som möjligt. Vårt bokningsformulär hittar du HÄR.

    Jag hoppas att du har fått svar på det du undrade, om det är någonting som är otydligt eller som jag har missat så är det bara att ställa en ny fråga. I övrigt hoppas jag att det löser sig med umgänget, för allas ert bästa.

    Med vänlig hälsning,
    Helmer

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden