Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Umgänge med barn på skyddat boende

    Hejsan!
    Vi har fått en orosänmelan den 3 agusti.
    14 agusti kom mitt ex fru med 2 socialsekretare å då de sa till mig att de har fått en oroänmelan å de måste göra en utredning .
    De sa du har psykismisshandlat din dotters mamma å där för hon och din dotter ska bo på ett skyddat boende.
    Våran dotter är 7 och halv år gammal å jag hennes mamma är skilda sedan 2011.
    Så jag har inte träffat min dotter 1 månad nu.
    Sen Jag har försökt att stämma mitt ex fru eftersom vi har delad vårdnade å barnet har rätt å träffa båda förälderana å plus att hon har överdrivet saker å ting för soc å plus har fömött å på verkade vår dotter att säga saker som inte stammer för att få fördel.
    nedastånde är det brevet som socialtjänsten har skickat idag:

    Vår dotter å hennes mor har placerat på en skyddat boende sedan 14 agusti.
    Backgrunden till placeringen är att det inkom ett orosänmelan till socialförvaltningen.
    Anmälaren har beskrev att detförekommer ofta bråk i lägenheten å flickan skriker " sluta" "sluta".
    Ibland satte barnet å mamman i trapgången å manen är i lägenheten.
    Socialtjänsten besökte mammas arbetsplats å farlighetsbedömningen genömfördes enligt riklinjer resultat visade 19 poäng, nivå 4 av 4 , mycket allvarligt fara råder.
    Mamman har informerades att hon behöver skydda sin dotter då det under samtal med flickan framkom att pappa bara skriker å är arg hela tiden.
    Flickan (Vår dotter )har berättade när de bodde på ett hotel i utomlandet då kom personalen mitt i natten å sa att de måste vara tysta. "Pappa är inte snäll å bråka hela tiden"
    Detta är bara en del av de uppgifter som finns kring psykis våld, kräkningar, å kontroll som både Dotter å hennes mamma utsatta för.
    Utifrån dessa uppgifter å samt samtal med barnets mamma å dotter vi har beslut tagits att de kommer att flyttas till en annan kummon för att kunna känna sig trygga.
    Mamman å vår dotter kommer å få sekretesmärkering å skyddad adress.
    Pappan( jag) kommer att få telefon umgänge med sin dotter tillsamans med socialtjänsten men först när flickan å henns mamma kommit till rätta till sitt nya boende. /

    Jag har inte träffat min älskade dotter nu 1 månad å socialtjänsten är mot mig även om det står ord mot ord.
    Vad ska jag göra för att få rätt å träffa min dotter ?
    Å hur kan jag straffa min ex fru på ett laglig sett att hon har hittat på massor av saker med hjälp av socialtjänsten för att knäka mig tottalt.
    Hur ska jag komma till lagliga vägar?
    Tack

    Rådgivarens svar

    2018-09-15

    Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller för umgänge med barn på skyddat boende. Regler kring din fråga återfinns i föräldrabalken.

    Vad gäller?
    En orosanmälan har inkommit till socialtjänsten och de har därefter startat en utredning som, i vart fall enligt dem, visar på att mamman och dottern behöver skydd och de placeras därför i skyddat boende. Jag hänvisar till mina svar på dina tidigare inskickade frågor. Det du kan göra i denna situation är att:
    1. Försöka få till umgänge med socialtjänstens försorg
    2. Väcka talan i tingsrätten för att få umgänge om det inte fungerar
    3. I framtiden väcka talan om ensam vårdnad

    Som tidigare nämnts är barnets bästa av avgörande betydelse, varför det i fråga om exempelvis vårdnad och umgänge krävs att barnet inte far illa i ditt sällskap. Om barnets mamma hittat på allt detta kommer det vara till nackdel för henne i en framtida vårdnadstvist (om du vill väcka talan om ensam vårdnad). Eftersom socialtjänsten bedömer situationen som att allvarlig fara råder är det bästa för dig att du har tålamod just nu. Socialtjänsten har beslutat att du ska få telefonumgänge med din dotter, vilket är bättre än ingenting. Fokusera på relationen med din dotter och visa för socialtjänsten att umgänget kan ske utan problem över telefon. Med tiden kan umgänget utökas om du visar att det går bra, och du kanske sedan kan få träffa din dotter.

    Jag förstår att det är frustrerande att inte kunna göra mer just nu. Ha tålamod och visa ett gott uppförande mot socialtjänsten så kan telefonumgänget möjligen utökas snart!

    Med vänliga hälsningar,
    Therese

    Fru Justicia
    Fru Justicia är vår digitala rådgivare som besvarar juridiska frågor.
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden