Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Umgänge med barn på skyddat boende

    Mitt ex har kontaktat soc å berättat att hon har blivit psykiskt misshandlad. Alltså det är ord mot ord. Hon valde bo på ett skyddade boende å har tagit vår dotter med dig dit.
    Vår barn är 8 år gammal. Eftersom vi är båda vårdnade till barnen å prolemt var tjafset mellan jag å mitt ex varför hon har rätt å ta barnen? Just nu 2 vecker har gått å hon har stängt av sin mobil å jag vet inte hur länge ska hon behålla min barn på skyddade boende?
    Jag har kontaktat soc å de säger de är mamman som bestämmer när du ska få träffa barnen. Det är helt SJUKT! soc håller på göra en utredning å de kan ta upp till t månader..
    Vad ska jag göra?
    Om jag å min ex har tjafat varför hon har rätt å ha barnen med sig?
    Jag har min egen bostad å jag vill ha min barn å min ex kan gärna stanna kvar på skyddade boende men tyvärr soc gör inget när man säger så. Vad ska jag göra?

    Rådgivarens svar

    2018-09-02

    Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga. Jag vill börja med att beklaga din situation och förstår att det är frustrerande för dig att inte få träffa din dotter. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller för skyddat boende, umgänge och hur du kan gå vidare i din situation. Regler kring din fråga återfinns ibland annat socialtjänstlagen och föräldrabalken.

    Vad gäller enligt lag?
    Skyddat boende är en tjänst som erbjuds av socialtjänsten för att skydda mot olika former av våld i hemmet. Genom utredning ska socialtjänsten ansvara för våldsutsatta och eventuella barn och därefter bedöma vilken insats som kan vara lämplig i det enskilda fallet, vilket kan vara just skyddat boende.

    Det är barnets föräldrar som har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder ska kunna tillgodoses. Detta förutsätter dock att föräldrarna faktiskt kan komma överens om umgänget. Om du och ditt ex inte kan komma överens, med eller utan socialtjänstens försorg, kan du väcka talan i tingsrätten och på så sätt får rätten besluta om umgänge mellan dig och din dotter. Vid frågor om vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande. Vid en bedömning av vad som utgör barnets bästa ska särskild hänsyn tas till exempelvis risken att barnet far illa samt barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Huvudregeln är därför att umgänge ska komma till stånd så länge barnet vill det. Barnets egen vilja beaktas i takt med barnets ålder och mognad. Eftersom din dotter är åtta år tas därför hänsyn även till hennes vilja.

    Vad gäller i din situation och hur kan du gå vidare?
    Socialtjänsten har startat en utredning och medan denna utredning pågår kan det tyvärr bli svårt för dig att få träffa din dotter, om ni inte kan komma överens om det. Utredningen måste göras för att socialtjänsten ska kunna bedöma er situation och avgöra vilken insats som är lämplig. Genom utredningen ska också socialtjänsten komma fram till vad som är bäst för ert barn.

    Jag förstår att detta är jobbigt för dig och att du inte vill något hellre än att få träffa ditt barn. Som situationen ser ut just nu kan det tyvärr bli svårt för dig att få till ett umgänge innan utredningen är klar. Jag föreslår att du kontaktar socialtjänsten för att få så mycket information som möjligt om ert ärende. Därefter kan du ansöka om stämning till tingsrätten för att domstolen sedan ska kunna fatta beslut om umgänge. Vill du ha hjälp med detta föreslår jag att du tar kontakt och bokar tid med en av våra duktiga jurister här. Din situation är tyvärr knepig, men jag hoppas att du fått svar på din fråga. Du är alltid välkommen med en ny fråga till oss här på Fråga Juristen. Lycka till!

    Med vänliga hälsningar,
    Therese

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden