Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Svaromål och muntlig förberedelse i vårdnadstvist

    Jag undrar vad som händer om man stämmer den andre föräldern på vårdnaden. Om jag skickar en stämning och hen får viss tid för respons och inte ger någon. Vad händer då ? Hur går man vidare då ?

     

    Rådgivarens svar

    2018-09-08

    Hej,

    Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

    Allmän redogörelse

    Hur handläggningen av mål och ärenden går till hos domstolarna regleras i Rättegångsbalken (RB). Genom att till tingsrätten skicka en ansökan om stämning, s.k. stämningsansökan som b.la. innehåller vad du vill att tingsrätten ska besluta och vilken bevisning du vill lägga fram, har ett tvistemål inletts, se 13 kap 4 § och 42 kap 1 § RB. En vårdnadstvist är ett indispositivt tvistemål. Detta innebär att parterna inte kan träffa en förlikning om saken utan frågorna måste prövas i domstol. Efter att stämningsansökan har ingetts utfärdar domstolen en stämning och motparten får då en möjlighet att svara på stämningsansökan genom att inge ett svaromål till tingsrätten, se 42 kap 5 § RB. Svaromålet ska sedan skickas till tingsrätten som skickar detta vidare till käranden. Käranden är den som inledde målet genom att skicka in stämningsansökan till tingsrätten. Efter att tingsrätten har utfärdat stämning kommer rätten att boka en tid för muntlig förberedelse, se 42 kap 6 § RB. Den muntliga förberedelsen syftar till att rätten och parterna ska gå igenom och förbereda målet samt till att ge parterna en möjlighet att komma överens om en samförståndslösning under ledning av rättens ordförande. En muntlig förberedelse sätts normalt ut inom två månader från det att svaromålet har kommit in till rätten eller från det att tiden för svaromål har gått ut.

    Sammanfattning och rekommendation

    Efter att du som kärande har skickat in en stämningsansökan till tingsrätten kommer rätten att utfärda stämning samt ge svaranden möjlighet att inkomma med ett svaromål. Om rätten har utfärdat en stämning ska en muntlig förberedelse äga rum. Troligtvis är det just denna muntliga förberedelse som kommer att vara nästa steg i din process. Det är rätten som sätter ut tiden samt skickar ut kallelser till parter och eventuella ombud till den muntliga förberedelsen. Det finns ingen exat tid för när den muntliga förberedelsen ska äga rum men vanligtvis äger den rum inom två månader från det att svaromålet har kommit in till rätten eller från det att tiden för svaromål har gått ut.

    Är ni i behov av ytterligare hjälp, t.ex. ett juridiskt ombud som bistår dig under din process, är ni varmt välkommen att kontakta någon av våra juristerFamiljens Jurist.

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

    Vänliga hälsningar,
    Sofia

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden