Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Strider möjligheten till assisterad befruktning mot Barnkonventionen?

    Barnkonventionen och assisterande befruktning för ensamstående kvinnor:

    För mig så tycker jag att artikel 5 och 9 krockar. Jag kan inte förstå på vilket sätt barnets rättigheter respekteras genom att lagligöra att en förälder frånsäger sig ansvar för barnet (vilket donatorn gör). På vilket sätt är det barnets bästa?

    Hur fungerar det, står artikel 5 över artikel 9? Kan man på juridisk väg kringå artikel 9 och skilja barnet från sin biologiska far för att begreppet familj idag är vidare? Vilka föräldrar är det då som avses i artikel 9 som det ska säkerställas att barn inte skiljs ifrån? Är det endast den biologiska mamman som barnet har rätt att inte skiljas ifrån? För den biologiska pappan finns ju (troligen) vid liv, han har ju endast tagits bort juridiskt och gjorts frånvarande ur barnets liv och uppväxt. Är inte detta att skilja barnet från en förälder, även om en familj kan se olika ut idag? Blir inte artikel 8 också lite svår att tillgodose eftersom den säger att barnen har rätt till sina släktförhållanden? Om barnet anses moget har det ju rätt att få veta vem donatorn/fadern är, men vid det laget har ju barnet redan frånhållits sitt släktskapsförhållande till fadern under störtsta delen av uppväxten. Det låter inte som det är vad artikel 8 avser.
    Den svenska lagen godkänner ju även kvinnor från 25 års ålder att få assisterad befruktning. Det innebär ju att staten t.o.m. uppmuntrar kvinnor att skilja barn från den biologiska fadern. För idag är ju förstföderskor ca 29 år i snitt. Alltså kan kvinnor som har lång tid kvar att hitta en partner att få barn med istället välja att barnet inte ska få träffa sin far. Assisterad befruktning erbjuds ju inte endast för kvinnor som inte kan få barn på vanlig väg. Det är ju i konventionen just staterna som ska säkerhetsställa att barnens rättigheter, men den svenska staten gör vad jag kan utläsa det motsatta.

    Rådgivarens svar

    2020-07-15

    Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Här följer en redogörelse för vad som gäller.

    Allmänt om Barnkonventionen och möjligheten till assisterad befruktning

    Artikel 5 i Barnkonventionen fastslår att föräldrarna har det yttersta ansvaret för barnet och ska säkerställa att barnet får kännedom om och hjälp i att utöva sina rättigheter. I Artikel 9 stadgas att barnet inte ska hållas frånskilt från sina föräldrar mot sin vilja, förutom om det bedöms vara till barnets bästa. Det finns alltså inget i lydelsen i dessa Artiklar som går emot varandra, utan de handlar om olika situationer. Ingen av dem står över den andra.

    Jag tolkar dock din fråga som att du undrar om möjligheten till assisterad befruktning strider mot Barnkonventionen, eftersom assisterad befruktning innebär att barnet inte kommer ha något förhållande till sin biologiska pappa.

    Gällande detta är det viktigt att skilja på vem som är biologisk förälder och vem som är rättslig förälder. Att vara den biologiska föräldern, men inte den rättsliga, spelar ingen roll ur juridisk synpunkt. För mammans del gäller att den som föder barnet anses vara barnets mamma rättsligt sett. Om hon har blivit gravid genom assisterad befruktning, kommer inte mannen som har donerat spermier att bli den rättsliga pappan. Det spelar då ingen roll att han rent biologiskt är barnets pappa. Han är därför inte barnets förälder i rättslig mening. Detta innebär att de regler som uppställs i Barnkonventionen, såsom att barnet inte får skiljas från sin förälder, inte omfattar den biologiska pappan. Barnkonventionen tillförsäkrar alltså inte barn en rättighet att träffa sin biologiska förälder, när den inte också är den rättsliga föräldern.

    Sammanfattning

    Som svar på din fråga så finns det inget som talar för att Artikel 5 och Artikel 9 i Barnkonventionen strider mot varandra. Rätten till assisterad befruktning i Sverige strider inte heller mot barnets rättigheter enligt Barnkonventionen, eftersom den biologiska pappan inte är rättslig förälder och därmed inte omfattas av konventionens regler.

    Hoppas du har fått svar på din fråga. Hör gärna av dig igen om du har några andra frågor.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden