Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Skyldighet att betala retroaktivt underhållsbidrag

    Hej
    Jag har en fråga angående underhållsbidrag i efterskott.
    2016-09-01 flyttade jag in i ett nytt hus med mig följde också min studerande son som vald att bo permanent hos mig. Den andra föräldern har inte betalt en krona i underhåll under tio månader som det gäller. Vi har en son till som vi har delat vårdnaden fram tills nu.Det jag undrar är om jag kan driva ersättningskrav mot den andra föräldern i efterskott. Han studerade mellan 2016-09-01- 2017-06-30 innan han började jobba.
    Tacksam för hjälp och svar.
     

    Rådgivarens svar

    2018-01-31

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

    Underhållsskyldighet och underhållsbidrag

    Regler kring underhållsbidrag finns i föräldrabalken, (FB). I 7 kap. 1 § FB finns grundbestämmelsen om underhållsskyldigheten för en förälder. Ett barns föräldrar svarar för underhåll åt sitt barn efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Underhållningsskyldigheten varar till dess barnet fyllt 18 år. Om barnet fortfarande går i skolan efter den tidpunkten kan underhållsskyldigheten förlängas till dess att barnet fyller 21 år. Om föräldrarna bor tillsammans uppfyller de oftast sin underhållsskyldighet genom att gemensamt ansvara för barnets kostnader. Om barnet däremot bor med endast den ena föräldern så ska den förälder som inte bor med barnet som huvudregel fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet, se 7 kap. 2 § FB. Skyldighet att betala underhållsbidrag fastställs genom avtal eller genom dom.

    Retroaktivt underhållsbidrag

    Om underhållsskyldighet skulle föreligga, får man då kräva underhåll för en period som redan har varit? Enligt 7 kap. 8 § FB får talan om att underhållsbidrag ska fastställas inte bifallas för längre tid tillbaka än tre år före den dag då talan väcktes, om inte den bidragsskyldige medger det. Detta innebär alltså att om det är en domstol som ska fastställa bidragsskyldigheten så får den skyldigheten inte avse en period på mer än 3 år tillbaka i tiden, om inte den bidragsskyldige medger det. Detta gäller endast vid domstols fastställelse, ingenting hindrar att föräldrarna själva avtalar om en bidragsskyldighet som avser en period längre bak i tiden än så. Oavsett hur bidragsskyldigheten fastställs kan man alltså bli skyldig att betala underhållsbidrag för en redan passerad period, med andra ord kan man alltså blir retroaktivt bidragsskyldig.

    Sammanfattning

    Här ovan har jag beskrivit vad som gäller rent juridiskt. Den föräldern som inte bor med barnet har en skyldighet att betala underhållsbidrag till den andra föräldern. Detta kan fastställas antingen genom ett avtal er sinsemellan eller genom dom. Eftersom din son valde att flytta med dig och bo permanent hos dig har den andra föräldern en skyldighet att betala underhållsbidrag till dig. Du skriver att din son studerat när han bott hos dig. Underhållsskyldigheten för den andra föräldern varar till dess att barnet fyllt 18 år, men kan förlängas till 21 års ålder om barnet fortfarande studerar. Under förutsättning att detta är uppfyllt kan vi alltså konstatera att underhållsskyldighet för den andra föräldern föreligger. Frågan blir då om du kan kräva denne på underhållsbidrag i efterskott, och svaret på den frågan är ja. Eftersom perioden du vill ha ersättning för inte är mer än 3 år tillbaka i tiden så är det alltså möjligt att i efterskott kräva s.k. retroaktivt underhållsbidrag.

    Underhållsbidraget kan som sagt fastställas antingen genom dom eller avtal. Om den andre föräldern vägrar att betala krävs det därför att du går till domstol och därigenom får underhållsbidraget fastställt genom dom. Sammanfattande svar på din fråga är alltså att ja, den andra föräldern har en skyldighet att betala underhållsbidrag under förutsättning att de krav jag nämnt ovan är uppfyllda. Detta gäller alltså även för ett retroaktivt underhållsbidrag. Hur den andra föräldern sedan väljer att ställa dig till detta är upp till denne, antingen kommer ni överens om bidraget som ni reglerar i ett avtal eller så får du inleda en process för att få det fastställt i domstol.

    Jag hoppas att du har fått lite vägledning i din fråga, om inte är det bara att återkomma med ytterligare funderingar. Vill du har mer hjälp är du självklart även varmt välkommen att boka en tid hos någon av våra duktiga jurister, det gör du lättast här.

    Vänligen,

    Emma Andersson

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden