Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Ska den förälder som tjänar mer än den andra föräldern betala mer för barnets underhåll?

    Hej,
    Jag undrar vad som gäller ifall två föräldrar har delad vårdnad om barn som separerade och den andre föräldern tjänar mycket mer.
    Har den föräldern som tjänar mindre (säg hälften så lite ungefär) rätt att få ekonomiskt stöd av den andre föräldern då? Vilka premisser bör i sådana fall gälla?
    Den förälder som tjänar mer har varit väldigt generös vid bodelning samt på så sätt fått mer utgifter efter en separation och den föräldern som tjänar mindre inte visar en sämre standard utan använder sina tillgångar på ett sätt som inte upplevs snålt. Barnbidrag delas inte heller utan ges till den som tjänar mindre.

    Rådgivarens svar

    2020-01-22

     

    Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse tillämplig reglering samt vad som gäller i din situation.

    Föräldrarnas underhållskyldighet gentemot sitt barn enligt föräldrabalken

    Av 7 kap 1 § föräldrabalken framgår det att föräldrarna är skyldig att ara för underhåll för barnet efter förälderns egna ekonomiska förmåga. Här framgår alltså att den som tjänar mer, och därför har en högre ekonomisk förmåga än den som tjänar mindre, också ska stå för mer av kostnaderna för barnets underhåll.

    Om barnen bor växelvis hos båda föräldrarna kan ingen av dem bli skyldig att utge underhållsbidrag för att fullgöra sin underhållsplikt enligt 7 kap 2 § föräldrabalken. Däremot kan en förälder få en bidragsplikt om den ena föräldern har ett större ekonomiskt utrymme än den andra. Om så är fallet tillämpas istället 7 kap 6 § föräldrabalken. Utgångspunkten är att ett barn ska leva med samma ekonomiska standard som den föräldern som har störst ekonomiskt utrymme även under den tid som barnet inte bor hos den föräldern. För att 7 kap 6 § föräldrabalken ska kunna tillämpas krävs det att den ekonomiskt starkare föräldern försummar sin underhållsskyldighet, med vilket avses att barnet inte får det underhåll från föräldern som barnet har rätt till enligt 7 kap 1 § föräldrabalken. Detta innebär alltså att ett barn har rätt att leva på en nivå som inte avviker för mycket från nivå som den föräldern med ekonomiskt störst utrymme, alltså även när barnet inte bor hos den föräldern.

    Vad som gäller i din situation och rekommendation

    Det kan alltså konstateras att det kan finnas en bidragsplikt för föräldern som tjänar mest om denne försummar sin underhållsskyldighet gentemot barnet. Vidare ska också föräldrarna svara för underhållet för barnet efter sin ekonomiska förmåga. Huruvida den föräldern med störst ekonomiskt utrymme försummar sin underhållsskyldighet är en komplex fråga som ofta kräver juridisk rådgivning. Jag skulle därför rekommendera dig att ta hjälp av en av våra duktiga jurister på Familjens Jurist som kan hjälpa dig med en eventuell underhållsfråga. Om du känner att du vill veta mer om din juridiska situation innan du bokar möte med en jurist så rekommenderar jag dig att boka en kostnadsfri livsbesiktning via Familjens Jurist där du tillsammans med en jurist rent juridiskt reder ut din livssituation och hur du ska ta dig vidare i ditt ärende.

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Hör gärna av dig till oss igen om du har andra frågor eller funderingar!

     

    Fru Justicia
    Fru Justicia är vår digitala rådgivare som besvarar juridiska frågor.
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden