Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Samarbetssamtal - var ska de hållas och vem får vara med?

    Hej,

    Jag bor tillsammans med min sambo i en större stad. Hon har ett barn sedan tidigare med en man som bor i en annan kommun. De har svårigheter att komma överens om barnets bästa vad gäller hämtning, lämning, kostnader och umgänge. De har sedan en längre tid varit hos familjerätten i den kommun som hennes tidigare man bor i men kan ändå inte komma överens. Till saken hör att hennes tidigare man vägrar betala underhåll även fast han bara har sitt barn 3 helger (6 dagar) per månad och hotar med att inte ställa upp och avlasta henne alls om hon kräver underhåll. Hon känner sig därför hotad och då mannen har kontakter inom politiken och det är ett litet samhälle så uppger hon att det också kan finnas en jäv situation då socialtjänsten känner mannan och dennes pappa. Nu bor hon som sagt tillsammans med mig i en annan kommun där även hennes son är folkbokförd (då mannen skrivit under detta). Nu till mina frågor:

    1) Mannen hotar med att ta tillbaka sina underskrifter så hon måste flytta tillbaka till kommunen som hon bodde i tidigare om hon ställer till besvär, kan han göra detta?

    2) Kan jag som sambo vara med på viktiga möten så som ex. familjerättsmöten och föra min sambos talan? (hon förstår inte allt som sägs och upplever att mannen tar över samtalen)

    3) Kan vi kräva familjerätt i Örebro för att dels barnet är skrivet här samt komma ifrån eventuella jävsituationer?

    4) Kan vi kräva underhåll retroaktivt? Även kostnader så som försäkring som det enligt tidigare avtal med familjerätten ska delas lika men som inte betalats?

    Tacksam för svar!

    Rådgivarens svar

    2019-01-06

    Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

    1. Att ta tillbaka en underskrift

    Nej, man får inte ta tillbaka en underskrift. För att avtalet inte längre ska gälla måste pappan antingen åberopa en ogitlighetsgrund enligt avtalslagen, exvis att han blev hotad att skriva under, eller skriva ett nytt avtal. Inget av detta verkar aktuellt i ert fall. Dessutom är det så att föräldrar bara kan avtala om folkbokföring när barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna, annars ska barnet, enligt huvudregeln, folkbokföras där det spenderar majoriteten av sin dygnsvila. Barnet kommer alltså att folkbokföras hos dig och din sambo, även om pappan på något sätt lyckas ogiltigförklara det tidigare avtalet.

    2. Sambos närvaro under familjerättsmöten

    Samarbetssamtal (vilket jag antar är det du hänvisar till) regleras inte särskilt mycket i lag. Socialtjänstlagen säger att kommunen måste erbjuda samarbetssamtal, men Det är därför bättre att du kontaktar familjerätten (i Örebro, eftersom att det är där ni verkar vilja hålla samtalen). Jag kan tänka mig att sambo får vara med ifall det behövs som tolkhjälp, men kan också tänka mig att kommunen istället anlitar en tolk. Samtalen är sekretessbelagda och att du då får vara med och lyssna på pappan skulle kunna strida mot det. Men som sagt, det är något du får fråga familjerätten. Det beror till stor del på hur samtalen är upplagda (vilket jag inte vet).

    3. Var ska samarbetssamtalen hållas?

    Ni kan tyvärr inte flytta samarbetssamtalen på grund av barnets folkbokföring eller det ni kallar jävsituationer. Detta är nämligen inte grunder som påverkar vilken kommun som är ansvarig. Ansvarig kommun är den kommun som en person bor i. Eftersom att ni bor i olika kommuner kan det bli vilken som av dessa kommuner. Eftersom att ett ärende redan har inletts i pappans kommun så kommer det att fortsätta där, så vida ni inte ser till att det flyttas. Det är dock kommunen som i samtal med den andra kommunen fattar sådana beslut. Eftersom att pappan bor kvar i den första kommunen borde en flytt inte bli aktuell. Om ni upplever att en enskild tjänsteman på kommunen (en samtalsledare exvis) är jävig borde ni kunna be om en annan tjänsteman. Jag har dock svårt att se att en hel kommun skulle kunna vara jävig.

    4. Att kräva ersättning retroaktivt

    Till att börja med så räknas det inte som att kräva någonting retroaktivt om det finns ett avtal som säger att en ersättning ska utgå. Har ni avtalat med pappan om att han ska betala viss ersättning så ska han göra det. Om pappan inte betalar får ni kontakta kronofogdemyndigheten, så kommer de att hjälpa er att driva in skulden.

    Vad gäller de faktiskt retroaktiva kraven så kan en domstol döma ut underhållsbidrag tre år tillbaka i tiden, vilket framgår av reglerna i föräldrabalken.

    Jag hoppas att detta var svar på dina frågor. Om du undrar någonting annat är du välkommen att ställa en ny fråga till oss.

    Med vänlig hälsning,
    Helmer
     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden