Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Retroaktivt underhållsbidrag

    Hej! Jag har 2 barn födda 2000 och 2007, den äldsta går på gymnasiet. Jag har alltid haft enskild vårdnad och barnen har bott hos mig. Jag och pappan har varit särbo hela tiden. Han har vägrat betala underhåll i alla år. Har inte fått underhållsstöd av försäkringskassan heller.Har inte vågat driva det vidare. Nu när han lämnat mig för en annan har jag ansökt om underhållsbidrag av försäkringskassan. Han har nu hotat att ställa till det för mig! Han är 71 år och pensionär. Han har ett fint hus,bil,båt och motorcykel. Han har ca 16000 i pension innan skatt,jag har 25000. Jag vet att jag har större skulder än honom. Jag undrar om det finns en möjlighet att kräva honom på retroaktivt underhållsbidrag? År 2011 var han pådrivande till att jag skulle bygga ett stort garage som han också har använt. Han satte in pengar på mitt konto. Enligt honom finns det en insättningslapp där det står lån på. Är det möjligt för honom att kräva mig på pengar om det inte finns ett skuldbrev? Tack

    Rådgivarens svar

    2018-07-20

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen för att få svar på din fråga! Nedan kommer en redogörelse angående dina frågor. 

    Allmänt om underhållsskyldighet och underhållsbidrag

    Bestämmelser om underhållsskyldighet regleras i 7 kap. föräldrabalken (FB). Alla föräldrar har en underhållsskyldighet gentemot sina barn, vilket framgår av 7 kap 1§ FB. Storleken på underhållet utgår ifrån vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov samt föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Skyldigheten att underhålla barnet varar tills att det fyller 18 år. Om barnet dock fortfarande går i skolan efter det kan underhållsskyldigheten vara ända fram tills att barnet blir 21 år.

    Om barnet endast bor hos en förälder som har ensam vårdnad ska den andre föräldern fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag. Detta framgår av 7 kap 2§ FB. Underhållsbidraget fastställs genom dom eller avtal.  

    Retroaktivt underhållsbidrag

    Om underhållsskyldigheten av den andre föräldern ej fullgörs genom underhållsbidrag finns en möjlighet till underhållsbidrag för en förfluten tid (retroaktivt underhållsbidrag). Det finns dock en begränsing. Underhållsbidrag för förfluten tid kan endast beslutas för maximalt tre år tillbaka, från den dag då talan om underhållsbidrag väcktes. Detta framgår av 7 kap 8§ FB. Om den bidragsskyldige dock medger mer, så kan en längre period än tre år istället fastställas.

    Tillämpningen i detta fall

    Utifrån de lagregler jag ovan redovisat och era nämnda uppgifter så uppfyller alltså barnens pappa inte sin underhållsskyldighet och ska därför bidra genom underhållsbidrag. Och eftersom han inte har betalat unerhållsbidraget finns det möjlighet för retroaktivt underhållsbidrag. Det retroaktiva underhållsbidraget kan antingen fastställas genom avtal mellan er eller genom att domstolen fastställer bidragsskyldigheten genom dom. Om ni inte lyckas avtala om hans bidragsskyldighet I det sist nämnda måste alltså du väcka en fastställelsetalan om underhållsbidrag enligt 7 kap 8 § FB i domstol. 

    Som ovan nämnts kan detta retroaktiva bidraget inte sträcka sig längre än tre år tillbaka från dagen då talan väcktes om pappan inte medger mer. 

     

    Frågan om du kan bli skyldig honom pengar för garaget. 

    I frågan framgår inte många omständigheter och därför blir mitt svar kortfattat.

    Grundläggande krav enligt allmänna avtalsprinciper gäller när det är fråga om lån mellan privatpersoner. Då gäller framför allt avtalsfrihet och principen om att avatal ska hållas. Det betyder också att parterna beslutar om villkor och liknande.

    För att det i detta fall ska handla om ett lån krävs att det finns ett avtal er emellan (muntligt eller skriftligt) och att ni båda är införstådda om att det handlar om lån. Ni ska båda alltså ha kommit överens om att du har lånat pengar av honom för att bygga ett garage. 

    I ert fall verkar detta dock inte vara fallet. Ni verkar varken ha avtalat eller varit överens om att det handlar om lån vilket betyder att kraven inte kan anses vara uppfyllda. 

    Men om det nu föreligger en lapp som bevisar att detta handlar om ett lån måste du kunna motbevisa detta, om han skulle bestämma sig för att driva denna fråga vidare i domstol.

     

    Jag hoppas att du fått svar på dina frågor och att du känner att du fått vägledning. Jag ber även om ursäkt för att svaret publicerats någon dag sent. 

    Om du skulle behöva vidare juridisk rådgivning med att driva dina frågor vidare är du varmt välkommen att boka tid hos våra jurister på Familjens jurist

    Med vänliga hälsningar,

    Elma

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden