Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Resekostnader för barn

    Jag flyttade 20 mil.
    Min exman har en lön på ca 46000 kr/månaden. Själv är jag förtidspensionär och har ca 17500kr/månaden. (Innan skatt). Han menar att jag ändå ska stå för halva resekostnaderna. Är detta verkligen rimligt?  

    Rådgivarens svar

    2018-03-21

    Hej! Stort tack för att du hör av dig till Fråga Juristen med din fråga.

    Inledning
    Jag förmodar att det är resekostnaden för ett barn som frågan gäller, vilket regleras i föräldrabalken (1949:381) (FB). Detta skiljer sig åt lite beroende på huruvida barnet bor växelvis eller om den ena föräldern är boendeförälder och den andra umgängesförälder och kanske har barnet varannan helg.

    Allmänt om bestämmelserna
    Av 6 kap. 15 b § FB framgår att boendeföräldern ska vara med och betala de resekostnader som uppstår vid barnets umgänge med den andra föräldern. Resekostnaderna ska fördelas med hänsyn till vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga (precis som vid underhållsbidrag) och övriga omständigheter.

    En övrig omständighet kan exempelvis vara att den ena föräldern flyttar långt bort utan någon godtagbar anledning, (lagkommentarer från Oldenstedt, Föräldrabalk (1949:381) 6 kap. 15 b §, Lexino 2017-12-17)).

    Det huvudsakliga ansvaret för resekostnaderna ligger dock på den förälder som inte bor tillsammans med barnet, (lagkommentarer från Oldenstedt, Föräldrabalk (1949:381) 6 kap. 15 b §, Lexino 2017-12-17).

    Tillämpat på ert fall
    I ert fall är vore det skäligt att din exman betalar mer på resekostnader eftersom han har en avsevärt större inkomst. Dock är det du som har flyttat en längre bit bort, vilket kan vara till nackdel för dig vid bedömningen. Avgörande blir så klart även var ert/era barn huvudsakligen bor.

    Sammanfattningsvis ska alltså en skälighetsbedömning göras. Denna baseras på föräldrarnas inkomster och övriga omständigheter, så som flytt. Detta kan uppfattas som en aning abstrakt och så är det med mycket av bestämmelserna gällande vårdnad, vilket har sin naturliga förklaring i att familjer ska kunna hitta det som passar dem bäst och inte behöva anpassa sig efter stelbenta regler.

    Hoppas du känner att du har fått vägledning i din fråga. Om det inte rör barn så som jag antagit får du gärna ställa en ny fråga. Önskar du vidare hjälp i övrigt är du varmt välkommen att kontakta Familjens jurist.

    Vänliga hälsningar,
    Beatrice

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden