Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Rätten att fatta beslut i frågor som rör barnet vid gemensam vårdnad

    Pappan till min 2,5 årige son flyttade ut när vår son var nio månader. Har ej engagerat sig speciellt utan hans umgänge har mestadels kommit på förslag från mig. När det nu fungerat med en veckodag och i princip varannan helg vill han ha det avtalet på papper samt gemensam vårdnad. Pappan har även skrivit sig i annan kommun 7 mil bort utan min vetskap men har lägenhet kvar på orten. Pappan har ändå ändrat helger och jag har gått med på det. Till saken hör att jag påpekar att om vi ska ha gemensam vårdnad är samarbetet extra viktigt. Jag har gett påståenden som t.ex. om jag flyttar utanför stan i framtiden inom samma kommun, kanske tre mil utanför stan, kan det händelsevis bli aktuellt med att byta förskola. Sonen är skriven hos mig och har bott hos mig. Pappan motsätter sig att jag ska ha möjlighet att byta förskola vilket gör mig oroad till gemensam vårdnad. Vad ska jag göra? Några rättigheter har jag väl kvar?

    Rådgivarens svar

    2020-05-02

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

    Nedan följer en redogörelse för vad som gäller och råd anpassade till din situation. Regler om vårdnad, boende och umgänge finns i Föräldrabalken (FB).

    Principen om barnets bästa

    Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 2a § FB). Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det särskilt beaktas om barnet kan komma att utsättas för övergrepp, våld eller på annat vis fara illa. Därutöver fästs stor vikt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

    Gemensam vårdnad

    Vid gemensam vårdnad ska föräldrarna fatta i stort sett alla beslut rörande barnet tillsammans (6 kap. 13 § FB). Gemensam vårdnad kräver därför ett långtgående samarbete.

    En vårdnadshavare får inte ensam fatta beslut i frågor av ingripande karaktär, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. Att ”barnets bästa uppenbarligen kräver det” är ett högt ställt krav. En vårdnadshavare får däremot ensam fatta beslut i frågor som rör barnets dagliga omsorg.

    En vårdnadshavare som inte bor med barnet har rätt att motsätta sig att barnet och den andra vårdnadshavaren flyttar. Frågor som rör förskola anses däremot höra till daglig omsorg, vilket innebär att den vårdnadshavare som barnet bor hos ensam kan bestämma vilken förskola barnet ska söka placering på. Frågor som rör barnets skolgång, fr.o.m. förskoleklass för sexåringar, hör dock till beslut av mer ingripande betydelse och kräver därmed att vårdnadshavarna är överens.

    Det finns undantag till vad som framgått ovan. Till exempel kan man enligt Skolinspektionen bortse från en vårdnadshavares vilja om föräldrarnas oenighet äventyrar barnets rätt till utbildning. Bedömningarna får göras från fall till fall och alltid med barnets bästa som högsta prioritet.

    Om ni skulle komma överens om att ni vill ha gemensam vårdnad kan ni göra en anmälan till skatteverket, läs mer om den möjlighet på skatteverkets hemsida. En förälder som inte har vårdnaden har rätt att väcka talan om vårdnad, boende och umgänge i domstol. En domstol kan besluta om gemensam vårdnad trots att en av föräldrarna motsätter sig det.

    Avtal om umgänge

    Du nämner att din sons pappa har uttryckt att han vill upprätta ett avtal om umgänget. Om ni tar kontakt med familjerätten i din kommun så kan ni få hjälp att upprätta ett skriftligt avtal som är godkänt av socialnämnden. Avtalet får då samma bindande verkan som en dom från en domstol.

    Sammanfattning – vad som gäller i din situation

    Om du och sonens pappa skulle få gemensam vårdnad har du inte rätt att ensidigt bestämma att du och sonen ska flytta. Sådana ingripande beslut måste ni gemensamt komma överens om. Precis som du själv nämner i din fråga så är samarbete mycket viktigt vid gemensam vårdnad. Du och pappan skulle då i princip ha samma skyldigheter och rättigheter i förhållande till er son.

    Rekommendation

    Det verkar som att pappan vill ha mer inflytande i er sons liv och att detta väcker en del oro hos dig. Jag råder dig att ta kontakt med familjerätten i kommunen där du och sonen är folkbokförda. Hos familjerätten kan ni få hjälp att upprätta avtal om vårdnad, boende och umgänge. Därutöver kan ni få hjälp med att förbättra ert samarbete genom så kallade samarbetssamtal.

    Ibland kan det även vara klokt att söka juridisk rådgivning. Hos Familjens Jurist kan du få hjälp med alla dina frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Här kan du boka tid med en av våra familjerättsspecialister, som kan ge dig råd när ni ska skriva avtal om umgänge eller företräda dig i en eventuell domstolsprocess. Vi har kontor i alla delar av Sverige.

    Om du har andra funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden