Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Påverkas vårdnaden och umgänget med barn av att man flyttar längre bort?

    Jag och pappan till mitt barn har gemensam vårdnad. om vårdnad. Pappan tog eget beslut att flytta till en annan kommun, 10 mil från våran son utan att prata med mig först hur vår son blir påverkad av det. Vår son bor nu hos mig och hälsar på pappan varannan helg. Har pappan rätt att ha sin son hemma hos sig mer eller är det hans skyldighet att hälsa på våran son? Stämmer det att pappas vårdnad och rätt till varannan vecka inte är en självklarhet, då det var han som flyttade ifrån oss. Jag är rädd att han i framtiden kan begränsa min dagliga vårdnad om våran son genom att vägra gå med på vissa beslut, tex flytta till ett mer barnvänligt område? Kan jag då ansöka om ensam vårdnad om det skulle bli aktuellt?
    Har även en fråga angående sommaren. Jag går med på att pappan har sonen en sammanhängande vecka under sommaren, men vill att det bestäms långt innan, så jag kan planera förskola och jobb mm. Men jag har inte hört något från pappan angående sommaren.  Finns det en viss tid innan såna hära förslag bör tas upp för att jag inte ska ha rätt att neka?

    Rådgivarens svar

    2020-05-04

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Jag redogör nedan för de regler om vårdnad, boende och umgänge som kan vara bra att känna till och avslutar med en rekommendation utifrån din fråga. 

    Om vårdnad, boende och umgänge

    Regler om barns vårdnad, boende och umgänge finns i 6 kap. föräldrabalken (FB). En viktig utgångspunkt är att det alltid är barnets bästa som är avgörande och som står i fokus i dessa frågor (6 kap. 2 a § FB). Den som har vårdnaden om ett barn har ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av bland annat omvårdnad och trygghet blir tillgodosedda (6 kap. 2 § FB). Har föräldrarna gemensam vårdnad ansvarar de alltså tillsammans och de ska gemensamt bestämma i viktiga frågor som rör barnet. Om föräldrarna inte bor ihop ska de besluta hur barnet ska vårdas, vem barnet ska bo hos och hur den andre föräldern ska träffa barnet. Om barnet bara bor med en av sina föräldrar så har barnet rätt till umgänge med den andra föräldern. Föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att tillgodose barnets behov av umgänge med den förälder som inte bor tillsammans med barnet (6 kap. 15 § FB). Det är alltså inte fråga om en förälders rätt till umgänge med barnet, utan tvärtom.

    Vad händer om man inte kan komma överens?

    Föräldrar kan teckna avtal för att reglera vårdnaden, umgänget och boendet för gemensamma barn. Ett sådant avtal är juridiskt bindande vilket innebär att om en förälder bryter mot avtalet så kan den andra vända sig till domstol för verkställighet av innehållet i avtalet. Ett sådant avtal förutsätter att föräldrarna kan komma överens. Avtalet ska gälla om det är skriftligt och socialnämnden i kommunen godkänner det (6 kap. 6 §, 14 a §, 15 a § FB). Kan föräldrarna inte komma överens så kan en domstol besluta.

    Din situation

    Din son har rätt till umgänge med sin pappa men det är inte lagreglerat hur umgänget ska se ut, hur ofta det det ska ske eller var det ska ske. Det finns heller inga regler om hur långt i förväg umgänget ska planeras. Däremot så ska båda föräldrarna främja umgänget, alltså ska ni båda försöka få det att funka. Det är viktigt att poängtera att det är barnets bästa som sätts i första rummet, man pratar alltså om barnets rätt till umgänge med sin förälder. Att en förälder flyttat längre bort från barnet förändrar inte barnets rätt till umgänge eller huruvida den föräldern ska vara vårdnadshavare eller inte. Vårdnadsfrågan avgörs utifrån andra faktorer där domstolen bland annat tittar på föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet.

    Kan ni inte sinsemellan komma överens om hur vårdnaden och umgänget ska se ut, alltså hur ofta pappan ska träffa sonen och om det ska ske hemma hos pappan eller hos dig, så kan detta regleras genom avtal eller dom. 

    Avslutande rekommendation

    För att undvika konflikt både nu och i framtiden så är det bra om du och barnets pappa kan komma överens och sedan följa den överenskommelsen. Det kan då vara en bra idé att ta hjälp av en utomstående för att prata om den situation som har uppstått och få hjälp att reda ut den. Jag rekommenderar därför att du börjar med att vända dig till familjerätten, som är en del av socialtjänsten, i din kommun. Familjerätten kan bland annat hjälpa till med kostnadsfria samarbetssamtal och upprätta avtal som reglerar det ni kommer fram till avseende vårdnaden, boendet och umgänget för er son. 

    Vill du ansöka om ensam vårdnad så vänder du dig till tingsrätten där du bor. En vårdnadstvist är ofta påfrestande för alla parter och det kan därför vara skönt om det kan undvikas. Men skulle det ändå bli aktuellt så rekommenderar jag dig att ta kontakt med ett juridiskt ombud. Hos Familjens Jurist kan du läsa mer om vårdnad, boende och umgänge av barn och också boka tid för juridisk rådgivning, antingen på telefon eller fysiskt möte. Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor! 

    Julia Tibäck
    Studentrådgivare - Teamledare Stockholm
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden