Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Påverkar barnbidrag beräkningen av underhåll?

    Jag har gemensam vårdnad av min dotter och delat barnbidrag då vi är separerade sedan 2007 Sedan separationen har dottern bott växelvis tills för några månader sen då hon vill bo på heltid hos hennes mamma. Vi har även gjort upp, mha av Försäkringskassan, att underhåll ska betalas sedan dess. 
    Min fundering, nu har det inkommit en begäran om att hela barnbidraget ska betalas ut till dotterns mamma. Ska inte underhållsstödet behöva räknas om nu när hela barnbidraget kommer betalas ut eller ligger inte barnbidraget till grund till vad underhållsbeloppet är på?
    Med andra ord, kan man få underhållsstöd och fullt barnbidrag samtidigt?

    Rådgivarens svar

    2020-12-30

    Hej och tack för att du vänder dit till oss på Fråga Juristen med din fråga!

    Föräldrars ekonomiska ansvar för sina barn
    Föräldrar ska svara för barnets underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Som regel upphör underhållsskyldigheten när barnet fyller 18 år, men underhållsskyldigheten kan finnas kvar om barnet går i skolan (grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning), dock längst till dess att barnet fyller 21 år (7 kap. 1 § 2 st. föräldrabalken).

    Underhållsskyldigheten för en förälder som inte har vårdnaden och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet ska fullgöras genom underhållsbidrag till barnet eller om föräldrarna har gemensam vårdnad och barnet bara bor hos den ena föräldern (7 kap. 2 § 1 st. föräldrabalken).

     

    Underhållsstöd
    Om en förälder som är skyldig att betala underhållsbidrag inte göra detta kan den andra föräldern ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan. Skillnaden mellan underhållsstöd och underhållsbidrag är således att underhållsbidrag är ett belopp som föräldrarna kommer överens om själva eller som har fastställts genom dom från domstol. Underhållsstöd betalas ut från Försäkringskassan och den bidragspliktiga föräldern är skyldig att helt eller delvis betala tillbaka vad som av Försäkringskassan har utbetalats som underhållsstöd.

    Hur beräknas underhållsstödet?
    Underhållsstödet uppgår till en viss totalsumma från Försäkringskassan varje månad. I vissa fall betalar ena föräldern ett visst underhållsbidrag, men inte ett som är lika stort som underhållsstödet, då kan Försäkringskassan betala ett utfyllnadsbelopp. Då får boföräldern dels pengar från den andra föräldern och dels från Försäkringskassan.

    Underhållsstödet beräknas alltså utifrån eventuellt underhåll och grundar sig på att den ena föräldern har skyldighet att betalt underhållsbidrag.

    Hur beräknas underhållsbidrag?
    Ett underhållsbidrag ska motsvara barnets rätt till försörjning från sina föräldrar. Till skillnad från underhållsstöd är alltså inte en satt summa. Underhållsbidrag betalas inte heller ut från Försäkringskassan, utan från den föräldern som inte bor med barnet. Föräldrarna ska bidra till barnets försörjning utifrån dess förmåga. Underhållsbidraget kan bli högt eller lågt beroende på föräldrarnas inkomster och utgifter samt var barnet bor. Även barnets kostnader och inkomster (genom t.ex. barnbidrag) kan vara av betydelse.

    Din situation
    Eftersom din dotter bor på heltid hos sin mamma innebär det att du ska fullgöra din skyldighet genom underhållsbidrag. Om du inte betalar underhållsbidraget kan din dotters mamma istället ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan. Barnbidraget påverkar inte beräkningen av underhållsstöd, det är en fast summa som endast påverkas av om du betalar underhållsbidrag eller inte och i så fall hur mycket. Om du vill läsa mer om underhållsstöd kan du göra det på Försäkringskassans hemsida.

    Barnbidrag räknas däremot in till viss del i hur underhållsbidraget ska beräknas, alltså den summa som du som förälder som inte bor med barnet svarar för. Dock räknas som i princip barnbidraget som en inkomst till barnet och påverkar därför dess behov av underhåll i sin helhet. Vare sig föräldrarna delar på barnbidraget eller en av dem får det spelar ingen större roll eftersom det räknas som barnets inkomst oavsett. Om du vill läsa mer om hur underhållsbidrag beräknas kan du göra det på Försäkringskassans hemsida.

    Om du vill veta mer om din underhållsskyldighet kan du boka tid med de duktiga juristerna på Familjens Jurist.  

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så får du gärna återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga.

    Emilia Nordström
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden