Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Pass för barn utan vårdnadshavares medgivande

    Barn 15 år som sedan 2 år är familjehemsplacerad via LVU, biologisk moder är ensamstående och fadern okänd. Barnet vill ha id-handlingar, men den biologiska modern vägrar skriva på handlingar som gör det möjligt för barnet att få bankkort, nationella id-handlingar samt pass. Vad finns det för möjligheter för barnet att få tillgång till det som de flesta ungdomar idag har? Alltså bankkort och id-handlingar samt pass. Tjänstemännen på socialkontoret säger att de inte kan göra något, men det finns ju synnerliga skäl enligt tex. Passförordningen. Till hösten börjar hen på restaurangskola där klassen reser mycket till andra länder. Utan pass kan hen inte följa med. Hur ser lagen på detta? Vad kan vi göra?

    Rådgivarens svar

    2019-05-28

    Hej, Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! 

    Jag ska nedan försöka besvara dina frågor utifrånförarbeten till passlagen samt ett antal rättsfall på området. 

    Föräldrars medgivande vid passansökan
    Huvudregeln enligt 7 § Passlag är att om föräldrar har gemensam vårdnad krävs medgivande från båda vid en passansökan för att ge bifall. Motsätter sig vårdnadshavarna en passansökan kan pass bifallas på grund av synnerliga skäl som enligt förarbeten bl.a. är om barnet är placerat i ett familjehem och den naturliga kontakten med de biologiska föräldrarna är brutna. 

    Rättsfall på området
    Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat i mål RÅ 1987 ref. 127 att det endast i undantagsfall får utfärdas pass mot en vårdnadshavares motsättning och att undantagsregeln får antas vara avsedd för särskilda fall fall där exempelvis hänsynen till barnets ålder, behov och egna önskningar bör ges en avgörande betydelse.
     
    Kammarrätten i Göteborg har i mål 3624-1989 uttalat att socialnämnden, när barnet vårdas med stöd av LVU, har rätt att bestämma över barnets personliga förhållanden med hänvisning till 11 § LVU (Lag om vård av unga). Det utgör ett synnerligt skäl för att polismyndigheten ska kunna utfärda pass åt ett barn som vårdas med stöd av LVU trots att vårdnadshavaren inte lämnat sitt medgivande.

    Förvaltningsrätten i Stockholm har i mål 28339-15 uttalat sig utifrån ett mål där två barn vårdats med stöd av LVU i ett familjehem. Familjehemmet planerade en resa utomlands och socialnämnden tillstyrkte denna resa. Förvaltningsrätten konstaterade att familjehemmet utövade den faktiska vårdnaden om barnen samt utgör dess trygghet. Därmed ansågs det nödvändigt för familjehemsföräldrarna att också utöva vårdnaden under resan och passinnehavet för barnen får därför anses som behövligt för genomförandet av vården enligt LVU. Det finns därför synnerliga skäl för polismyndigheten att utfärda pass för barnen. 

    Jag hoppas jag har besvarat din fråga! Om det återstår frågor är du är varmt välkommen att höra av dig igen. Vill du ha vidare vägledning i ditt ärende med hjälp av en jurist kan du ta kontakt med en av våra familjejurister som du kan nå här.

    Vänliga hälsningar,

    Susann

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden