Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    På vilka sätt kan man bestämma vårdnaden om barn?

    Hej,
    Vi håller på att separera med min partner. Vi har 3 gemensamma barn. Jag har gemensamma vårdnad bara för ett barn och jag har inte för de andra två. Grejen nu är att hon vill separera samt hon vill inte att jag ska ha något att göra med mina barn och önskar ha ensam vårdnad för barnen. Jag har kontaktat familjerätten men de har väldigt lång kö. Hur ska ni hjälpa mig med detta?

    Rådgivarens svar

    2020-07-24

    Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i din situation.

    Frågor kring vårdnad om barn regleras i föräldrabalken.

    Hur kan föräldrar fastställa vårdnaden om barn?

    Avtal

    Föräldrar kan avtala om hur vårdnaden om ett barn ska se ut, om den ena föräldern ska ha ensam vårdnad eller om föräldrarna ska ha gemensam vårdnad (6 kap 6 § föräldrabalken). För att avtalet ska gälla juridiskt måste det också skickas in till kommunens socialnämnd för godkännande.

    Hjälp från familjerätten

    Kan föräldrarna inte komma överens om vårdnaden så kan dem vända sig till familjerätten i deras kommun för hjälp. Familjerätten kan ordna samarbetssamtal och hjälpa föräldrar nå en överenskommelse när det gäller vårdnad, boende och umgänge. Familjerätten är därför en bra väg att gå för att komma överens i frågor som rör barn.

    Genom dom

    Om föräldrarna inte kan komma överens finns även möjligheten att driva saken vidare till domstol(6 kap 5 § föräldrabalken). Domstolen har då att fatta beslut i vårdnadsfrågan utifrån vad som är att anse som barnets bästa (6 kap 2 § a föräldrabalken). Innebörden av vad som utgör barnets bästa avgörs i varje enskilt fall utifrån de förhållanden och omständigheter som föreligger.

    Er situation

    Precis som du säger i din fråga kan man vända sig till familjerätten i sin kommun för hjälp att nå en överenskommelse avseende vårdnad om barn när föräldrar inte kan komma överens. Familjerätten är en bra väg att gå, men det är inte alla gånger säkert att föräldrar kan enas trots familjerättens hjälp vilket kan leda till att det krävs att vårdnadsfrågan istället prövas av en domstol. Domstolen gör då en bedömning av vårdnadsfrågan utifrån vad som är barnets bästa.

    Hoppas du känner att du fick svar på din fråga. Har du funderingar eller vill ha ytterligare hjälp i ärendet kan du boka tid med någon av våra jurister på Familjens Jurist.

     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden