Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Övre åldersgräns för adoption?

    Hej,
    Jag och min make började en adoptionsprocess (för enkild adoption). Han har dubbelmedborgarskap (från Sverige och Chile). Vi tänker adoptera ett äldre barn (4-7år) från Chile. Min man är 59 år gamnmal. I Chile är detta inget problem men i familjerätten verkar de sitta fast vid hans ålder. Enligt ny lagändring from 1/9-18 ingen övre åldergräns finns. Man kan inte fatta ett beslut baserat på åldern. De säger att de utgår praxis, där man sätter gränsen vid 45 år gammal? Kan man säga så när en ny lag har kommit på plats?! Kan man använda gamla metoder när lagen säger att nu ålder borde tas i ett större sammanhang och inte som en isolerad faktorn?
    I de flesta länder är max ålder för en man att kunna adoptera 65 år.. Och jag som ensamstående mamma skulle väl kunna adoptera ett barn, blir jag bestraffad för att jag har en partner?
    Tack sam för hjälpen!

    Rådgivarens svar

    2018-12-29

    Hej! Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga.

    Medgivandeprövning hos socialnämnden

    Enligt socialtjänstlagen får ett barn som har sin hemvist utomlands inte tas emot i syfte att adopteras utan socialnämndens medgivande. Vid bedömningen huruvida medgivande ska lämnas, ska socialnämnden göra en samlad bedömning av sökandens lämplighet. Vid den bedömningen ska bland annat sökandens ålder beaktas. Så har det varit länge – det har aldrig funnits någon uttrycklig övre åldersgräns för internationell adoption och den nya lagstiftningen ska inte innebära någon större förändring i detta avseende. Emellertid har lagstiftaren nu förtydligat att samtliga omständigheter ska vägas in i bedömningen.

    Däremot har man i tidigare praxis uttalat sig kring vissa riktpunkter för ålder som bör tillmätas viss betydelse vid lämplighetsbedömningen. Det har talats om att en högre ålder än 42 eller 45 år i allmänhet bör innebära att medgivande inte ska ges. Denna bedömning ska dock påverkas av övriga omständigheter. Om exempelvis endast en av två sökande har en ålder som överstiger riktmärket, finns det anledning att godta en högre ålder.

    Svar och rekommendation

    Sammanfattningsvis kan alltså sägas att en ålder över 42 eller 45 år inte i sig innebär att medgivande inte ska lämnas. Det stämmer inte att man i praxis har fastslagit en åldersgräns – denna gräns på 42 eller 45 år utgör dock främst ett riktvärde och hänsyn ska alltjämt tas till övriga omständigheter som exempelvis partnerns ålder, sökandens hälsotillstånd och lämplighet i övrigt.

    För att driva ärendet vidare kan det vara bra att ta kontakt med en jurist som kan undersöka saken närmare.

    Våra jurister på Familjens Jurist har stor erfarenhet av familjejuridik och hjälper gärna till. Ni är varmt välkomna att boka tid med någon av dem.

    Vänligen,
    Olivia

     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden