Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Överklaga interimistiskt beslut

    hovrätten har lämnat ett beslut om att umgänge ska upphöra helt fram tills dom i målet avkunnas efter att genomförd vårdnads och umgängesutredning kommer vara gjord. Det står att hovrättens beslut om att umgänget fram tills dess inte ska äga rum, inte går att överklaga. Stämmer det verkligen att det inte inte går att klaga eller överklaga det beslutet i någon instans? Det kan ju ta över 1 år tills vårdnads och umgängesutredning är slutförd. 

    Rådgivarens svar

    2019-04-04

    Hej, Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! 

    Jag ska försöka besvara dina frågor utifrån föräldrabalkens bestämmelser. 

    Intermistiskt beslut
    Det du beskriver är att hovrätten fattat ett interimistiskt beslut enligt 6 kap. 20 §. I mål om vårdnad, umgänge och boende får rätten om det behövs besluta i frågorna för tiden till dess att frågan har avgjorts genom en dom eller beslut som har vunnit laga kraft. Alternativt att föräldrarna har träffat ett avtal om frågan och avtalet har godkänts av socialnämnden. Du ska enligt andra stycket innan det interimistiska beslutet få tillfälle att yttra dig i frågan. Enligt 6 kap. 21 § kan ett interimistiskt beslut föreläggas vid vite att lämna ifrån sig barnet. 

    Överklaga interimistisk beslut
    Tingsrättens interimistiska beslut och dom kan överklagas till hovrätten. Interimistiska beslut får dock inte överklagas till högsta domstolen. Därmed kan man inte överklaga hovrättens interimistiska beslut, se 20 kap. 11 och 12 §§. 

    Jag hoppas jag har besvarat din fråga! Om det återstår frågor är du är varmt välkommen att höra av dig igen.

    Vänliga hälsningar,

    Susann

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden