Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Överklaga försäkringskassans beslut om underhåll

    Hej. Jag har en sån klump i magen varje dag. Jag är sjukskriven och har en väldigt låg inkomst. Jag och min sambo är separerade, han tjänar 3 gånger så mycket pengar än jag. Han har ansökt om underhåll och försäkringskassan har beslutat att jag ska betala 3500 kr i månaden. Jag har knappt råd med mat. Och nu ska jag betala med pengar jag inte har. Fick även avlsag om att skjuta upp betalningen. Vad gör jag?

    Rådgivarens svar

    2020-11-06

    Hej och tack för att du vänder dit till oss på Fråga Juristen med din fråga! Jag utgår ifrån din fråga att underhållet Försäkringskassan har beslutat att du ska betala är för ett barn som du och din före detta sambo har tillsammans. Barns rätt till försörjning från föräldrarna fastställs genom att föräldrar är underhållsskyldiga gentemot sina barn, vilket regleras i 7 kap. föräldrabalken. Samhället har dessutom tagit på sig en viss underhållsplikt som fullgörs genom underhållsstöd enligt socialförsäkringsbalken och andra sociala förmåner.

     

    Underhållsbidrag

    Föräldrar ska svara för barnets underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Som regel upphör underhållsskyldigheten när barnet fyller 18 år, men underhållsskyldigheten kan finnas kvar om barnet går i skolan (grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning), dock längst till dess att barnet fyller 21 år (7 kap. 1 § 1-2 st. föräldrabalken).

    Var och en av föräldrarna ska efter sin förmåga ta del i kostnaderna för barnets underhåll – det finns ingen direkt regel exakt hur denna ska fördelas mellan föräldrarna. Underhållsskyldigheten för en förälder som inte har vårdnaden och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet ska fullgöras genom underhållsbidrag till barnet eller om föräldrarna har gemensam vårdnad och barnet bara bor hos den ena föräldern (7 kap. 2 § 1 st. föräldrabalken).

     

    Underhållsstöd

    Om en förälder som är skyldig att betala underhållsbidrag inte göra detta kan den andra föräldern ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan. Skillnaden mellan underhållsstöd och underhållsbidrag är således att underhållsbidrag är ett belopp som föräldrarna kommer överens om själva eller som har fastställts genom dom från domstol. Underhållsstöd betalas ut från Försäkringskassan och den bidragspliktiga föräldern är skyldig att helt eller delvis betala tillbaka vad som av Försäkringskassan har utbetalats som underhållsstöd.

     

    Om du inte är nöjd med försäkringskassans beslut

    Om Försäkringskassan har tagit ett beslut i underhållsfrågan som du inte är nöjd med finns det möjlighet att begära omprövning, 113 kap. 7 § socialförsäkringsbalken. En omprövning innebär att Försäkringskassan tar del av dina synpunkter och gör en ny prövning av ditt ärende. Om beslutet är felaktigt är Försäkringskassan skyldig att ändra det, 113 kap. 3 § socialförsäkringsbalken. Efter omprövning kan beslutet vidare också överklagas till förvaltningsdomstol, 113 kap. 10 § socialförsäkringsbalken. Du kan läsa mer på Försäkringskassans hemsida.

    Din situation och mitt råd

    Eftersom du skriver att du knappast har pengar att försörja dig själv kan det finnas en risk för att Försäkringskassan eventuellt har räknat fel eller gjort ett annat misstag i beräknandet av din skyldighet att betala för underhållsstödet. Jag kan däremot inte uttala mig vidare så är fallet eller inte.

    Min rekommendation till dig är att i första hand begära omprövning av Försäkringskassans beslut. Om de därefter inte ändrar beslutet går det också att överklaga vidare till förvaltningsdomstol. Ett överklagande till domstol kommer dock med en viss ekonomisk risk. I förvaltningsmål mot Försäkringskassan står du däremot endast för dina egna rättegångskostnader (t.ex. kostnader för ombud), och riskerar inte att betala motpartens kostnader.

    Om du behöver hjälp med en eventuell talan om underhållsstöd kan Familjens Jurists duktiga jurister hjälpa dig.

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så får du gärna återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga.

    Emilia Nordström
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden