Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Överklaga Försäkringskassans beslut om barnbidrag för barn fött utomlands

    Hej.
    Jag och min fru bo och arbetar i Sverige från 2014. Vi har 2 barn. Båda barn föddes i Grekland. Mitt första barn fick barn bidrag från denna datum han var föddes men nu, Försäkringskassan vill inte utbetala oss för andra barn utan att de vill utbetala oss barnbidrag från denna datum vi återkom med barnet. Andra barnet föddes 2018/04/04 och vi kom till Sverige från semester 2018/07/27. FK vill betala oss barnbidrag inte från 2018/04/04 utan från 2018/07/27. Hur man kan överklaga beslutet.

    Rådgivarens svar

    2018-12-14

    Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

    Ompröva och överklaga Försäkringskassan beslut

    Är man missnöjd med Försäkringskassans beslut ska man i första hand ansöka om en omprövning. Då får Försäkringskassan helt enkelt en chans att se över sin bedömning och välja att ändra sig eller stå fast. Omprövning görs via en blankett på Försäkringskassans hemsida. Om man inte är nöjd med Försäkringskassans beslut efter omprövning kan man överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Du kan läsa mer om hur man göra en överklagan på Försäkringskassans hemsida.

    Barnbidrag för barn födda utomlands

    För att ha rätt till barnbidrag krävs att man är bofast i Sverige. Undantag görs dock vid vissa slags resor, nämligen sådana som utförs av statsanställda, diplomater, biståndsarbetare, samt utlandsstuderande. Den som föder ett barn under en sådan resa har enligt ett rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen (dåvarande Regeringsrätten) rätt till barnbidrag. Rättsfallet heter RÅ 2008 ref. 9. Om ni inte var på en sådan resa, utan exvis på semester, så är det inte säkert att ni har rätt till barnbidrag, eftersom att rätten till barnbidrag grundar sig i att barnet bor i Sverige. Det verkar dock underligt att ni har fått barnbidrag för det första barnet men inte det andra, trots att båda föddes utanför Sverige.

    Rekommendation

    Jag rekommenderar att du ansöker om omprövan av Försäkringskassans beslut enligt blanketten som jag har länkat till ovan. Hänvisa då gärna till rättsfallet RÅ 2008 ref. 9, så får Försäkringskassan göra bedömningen om det är tillämpligt i ditt fall. Om du sedan vill överklaga till domstol rekommenderar jag dig att kontakta en av våra jurister, så kan de hjälpa dig att utforma en överklagan. Det går att göra själv, men man har alltid större möjligheter att få rätt om man anlitar juridisk rådgivning.

    Jag hoppas att det var svar på din fråga. Om mitt svar är oklart, om jag har missat någonting, eller om du undrar någonting annat, så är du välkommen att ställa en ny fråga.

    Med vänlig hälsning,
    Helmer

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden