Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Om mitt ex går ner i tid på arbetet, påverkar det underhållsbidraget?

    Hej, kan mitt ex gå ner i tid 50% på sitt jobb för att betala mindre underhåll till barnen? Han har varken umgänge eller vårdnad. Men när jag begärt lite mer i underhåll så har han hotat med att gå ner i tid på sitt arbete för att skippa betala underhåll.

    Rådgivarens svar

    2020-06-12

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan följer en redogörelse om vad som gäller i din situation.

    Underhållsbidrag till barn

    Den rättsliga regleringen för underhållsskyldighet hittas i föräldrabalkens sjunde kapitel. Föräldrar är underhållsskyldiga fram tills dess att barnet fyller 18 år eller tills barnet har gått ut gymnasiet, som längst tills barnet är 21 år gammal (7 kap. 1§ föräldrabalken). Underhållsbidraget är till för försörjningen av barnets behov, så som mat, kläder och boende. Underhållsbidraget ska spegla barnets behov, vilket påverkas av barnets ålder och intressen. Behovet kan också påverkas av eventuella specialkostnader så som om barnet är i behov av hörapparater eller glasögon. 

    En förälder ska fullgöra sin underhållsskyldig genom underhållsbidrag till barnet om barnet inte varaktigt bor tillsammans den förälder, vare sig föräldern är vårdnadshavare om barnet eller inte (7 kap. 2§ föräldrabalken). Underhållsbidraget fastställs genom dom eller avtal (7 kap. 2§ 2 st. föräldrabalken). 

    Underhållsbidragets storlek

    När underhållsbidraget ska beräknas ska hänsyn tas till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, föräldern som har bättre ekonomi blir skyldig att betala mer (7 kap. 1§ 3 st. föräldrabalken). Föräldrarna blir underhållsskyldiga i den mån det är skäligt. 

    Med föräldrarnas ekonomiska förmåga avses föräldrarnas förvärvningsförmåga, denna mäts utifrån hur mycket som respektive förälder tjänar i sitt arbete. Om en förälder däremot inte utnyttjar sin förvärvsförmåga utan att det finns en godtagbar anledning, så ska underhållsbidraget beräknas utifrån den inkomsten som föräldern skulle ha haft om föräldern hade utnyttjat hela sin förvärvsförmåga (se bl.a. NJA 1992 s. 550). Detta innebär att om ditt ex går ner till att arbeta 50% utan att det finns en godtagbar anledning till det så ska underhållsbidraget beräknas som om ditt ex arbetade lika mycket som tidigare.

    Din situation

    Underhållsbidragets storlek beror på olika faktorer, dessa är barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Om ditt ex går ner och arbetar 50% utan att det finns en godtagbar anledning till det så ska det inte påverka hur mycket han ska betala i underhållsbidrag. Vill du ha ytterligare vägledning i ditt ärende kan du boka tid med någon av våra jurister på Familjens Jurist här.

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden