Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Om jag avlider kan mina barns pappa ta över lägenheten och vårdnaden om barnen?

    Hej! Är ensam stående med 2 barn och väntar tredje pappan bor annat ort pga studier vi är inte gifta eller sambo. Om det händer att jag inte finns längre har pappan rätt att bo tillsammans med barnen på samma lägenhet som jag bor nu ? Och kan han ta hand om barnet om jag skriver testament att han kan ta hand om barnet?

    Rådgivarens svar

    2020-04-12

    Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i er situation. 

    Överlåtelse av hyresavtal vid dödsfall

    Bestämmelser om hyresavtal finns i 12 kapitlet jordabalken. För att ett hyresavtal ska kunna överlåtas finns en del krav som ska vara uppfyllda.

    Om en hyresgäst avlider under hyrestiden kan dödsboet välja att överlåta lägenheten. Däremot kan en sådan överlåtelse inte ske till vem som helst utan det måste antingen vara till en närstående dödsbodelägare eller annan som är hyresgästen närstående och som utöver detta varaktigt sammanbott med hyresgästen. För att sammanboendet ska anses så som varaktigt krävs det i normalfallet att sammanboendet pågått i 3 år. Med sammanboende menas att hyresgästen och den eventuelle efterträdaren i allt väsentligt haft gemensamt hushåll och i övrigt brukat lägenheten gemensamt. Det krävs även att hyresvärden lämnar sitt godkännande (12 kap. 34 § jordabalken).

    Vårdnad om barn när föräldern som har vårdnaden avlider

    Det är möjligt att i ett testamente skriva önskemål och förslag angående vem man skulle vilja fick vårdnaden om sina barn för det fall man själv skulle avlida. Det är däremot domstolen som tar själva beslutet om vem som ska få vårdnaden, vilket görs med hänsyn till barnets bästa och blir således inte bunden av den tidigare vårdnadshavarens önskemål som uttryckts i ett testamente.

    Skulle en förälder som har ensam vårdnad om ett barn avlida, så ska rätten i första hand anförtro vårdnaden om barnet till den efterlevande föräldern. Som förutsättning för att så ska ske är att den efterlevande föräldern anses lämplig med utgångspunkt i barnets bästa. Om istället föräldern inte anses vara lämplig att ha vårdnaden så ska en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare utses (6 kap. 9 § föräldrabalken).

    Er situation

    Vad avser din första fråga rörande pappans möjligheter att få överta hyresavtalet om du avlider, så krävs det att han har varaktigt sammanbott tillsammans med dig för att detta ska vara möjligt. Utifrån din fråga uppfattar jag det som att pappan studerar på annan ort och att ni inte bor tillsammans, dock vet jag inte huruvida ni gjort detta tidigare eller andra omständigheter som kan vara av vikt för frågan. Men har ni inte sammanbott på ovan nämnda beskrivna sätt så talar det för att en överlåtelse inte skulle kunna ske.

    Vad avser din andra fråga så kan du skriva önskemål avseende vårdnaden om dina barn i ett testamente, men domstolen kan välja att gå emot detta om andra skäl talar för det. Jag utgår från att den nämnda pappan är pappa till alla barnen och inte har vårdnaden om barnen. Vid sådana omständigheter är det denne förälder som rätten vänder sig till i första hand om den som har vårdnaden avlider. Som ovan nämnt så krävs det att föräldern ska anses som lämplig för att kunna få vårdnaden om barnen. 

    Hoppas du känner att du fick svar på din fråga. Känner du att du skulle vilja ha ytterligare råd och alternativ? Då är du välkommen att boka tid med någon av våra jurister på Familjens Jurist som kan hjälpa dig vidare i ditt ärende.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden