Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Om ett barn far illa under umgänge med en förälder

    Om en förälder har anledning att tro att barnet far väldigt illa under umgänge med den andra föräldern. Har den första förälderns biträde makten att ställa in umgängen?

    Rådgivarens svar

    2020-11-21

    Hej och tack för att du vänder dit till oss på Fråga Juristen med din fråga!

     

    Rätt till umgänge

    Som allmän utgångspunkt har alla föräldrar en rätt till god och nära kontakt med sina barn, oavsett om föräldern är vårdnadshavare eller inte. Det är egentligen för barnens skull, då barn anses främjas av en god relation till båda sina föräldrar. Det går alltså att beskriva det så att det snarare är barnets rätt än förälderns. Det finns däremot vissa situationer där ett barn inte anses gynnas av kontakt med sin förälder, och då kan umgänget regleras på annat sätt eller helt tas bort.

    Förälderns allmänna rätt till umgänge regleras i 6 kap. 15 § föräldrabalken.

     

    Vid misstanke om att barnet far illa

    Misstänker en förälder att ett barn far illa går det att väcka en s.k. orosanmälan till socialtjänsten. Då måste de göra en utredning enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen. En orosanmälan ska göras skriftligen och lämnas in till socialtjänsten i den kommun där barnet är folkbokfört. Socialtjänsten ska efter det ta ställning till hur de ska gå vidare i ärendet.

    Det finns också möjligheter att få hjälp till samarbetssamtal hos kommunen. Där kan en förälder också väcka sin oro, och eventuellt kan föräldrarna tillsammans komma överens om umgänge under ordnande förhållanden, t.ex. att någon från kommunen övervakar umgänget för att förhindra att barnet eventuellt far illa.

    Det går också att väcka en talan i domstol alternativt socialnämnd om umgängesrätten (6 kap. 15 a § föräldrabalken). En domstol ska alltid utgå ifrån vad som är barnets bästa i en sådan situation (6 kap. 2 a § föräldrabalken). En förälders rätt till umgänge väger ganska tungt då man anser att det gagnar ett barn att få umgås med båda sina föräldrar, men det behovet ska också vägas mot risken att ett barn kan fara illa. Det ska alltså föreligga konkreta omständigheter som talar för att det finns en risk för att barnet kan komma att göra illa.

     

    Sammanfattning och rekommendation

    Om du misstänker att ditt barn far illa under umgänget med den andra föräldern finns det en del olika sätt att ta sig till väga. Däremot har inte ett biträde makten att ställa in ett umgänge, utan du bör istället ta kontakt med socialtjänsten eller domstol. Du kan skicka in en orosanmälan till socialtjänsten som då måste utreda situationen. Det går också att väcka talan i domstol alternativt socialnämnd om att ställa in umgänget eller vända sig till socialtjänsten om att ha umgänge under ordnade former.

    Om du vill höra dig mer om vad du kan göra för att få umgänge inställt kan du göra det hos Familjens Jurists duktiga jurister.

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så får du gärna återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga.

     

     

    Emilia Nordström
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden