Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Nekad umgängesrätt och socialtjänstens hantering av orosanmälan

    Hej! Jag skulle behöva få hjälp och stöd i mitt barns situation. Jag har varit boendeförälder i 11år och nu hindras mitt barn utav umgängesföräldern att träffa mig. Mitt barn hindras och nekas utav umgängesföräldern att träffa mig. Trots att barnet ber att få komma till mig. Vi har tidigare varit i kontakt med socialtjänsten då anmälningar kommit in mot umgängesföräldern ifrån BUP, skola och anonyma anmälningar. För två månader sedan fick jag ett cancer besked, jag har en hjärntumör och går på behandling för detta. Prognoserna ser goda ut och jag försöker leva så normalt det bara går. Umgängesföräldern tillsammans med min mamma har gjort en orosanmälan mot mig pga att de inte har någon insyn i min sjukdomsbild: jag har tagit ett aktivt beslut att inte ha en relation till mina föräldrar då de under många år utfört psykiskmisshandel mot mig. Därav har de ingen insyn i min sjukdomsbild. För två veckor sedan gjorde de en oro mot mig. I morgon ska jag träffa socialen tillsammans med umgängesföräldern. Socialtjänsten har inte träffat barnet ännu, de har inte följt barnkonventionen, BBIC, inte gjort någon skyddsutredning kring barnet. Min son ringer dagligen till mig och vill bara hem. Men fadern nekar. Fadern uppger att det är för sonens samt för min skull. Hjälp! Vad kan jag göra, mina rättigheter/skyldigheter?

    Rådgivarens svar

    2020-06-27

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

    Regler om vårdnad, boende och umgänge finns i föräldrabalken (FB) och regler om socialtjänstens handläggning av ärenden finns i socialtjänstlagen (SoL). Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

    Barnets bästa

    Vid alla beslut om vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det fästas avseende särskilt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad, 6 kap. 2 a § FB.

    Umgängesrätt

    Umgängesrätt regleras i 6 kap. 15 § FB och där sägs det att barnet ska ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses. Det kan bli fråga om umgängessabotage om den ena föräldern medvetet försöker att förhindra umgänget. Då kan du lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Den förälder som nekar umgänge (barnets pappa) kan bli av med vårdnaden av barnet. Att neka umgänge är mycket riskabelt.

    Socialtjänstens handläggning

    När socialtjänsten får in en orosanmälan ska den inleda en utredning så snabbt som möjligt, 11 kap. 1 § SoL. Eftersom anmälan rör ett barn ska socialtjänsten omedelbart göra en bedömning av om barnet behöver omedelbart skydd, 11 kap. 1 a § SoL. Utredningen ska bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader. När en åtgärd rör ett barn ska barnet få relevant information. Ett barn ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet, 11 kap. 10 § SoL. Bestämmelsen är ett uttryck för barnets rätt att komma tals, vilket också regleras i art. 12 Barnkonventionen.

    Din situation

    Lagen anger att du har rätt att träffa ditt barn. Föräldrarna kan själva komma överens om umgänget eller genom samarbetssamtal hos Familjerätten. Om barnets pappa gör sig skyldig till umgängessabotage kan du lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Då är det bäst att ta hjälp av ett juridiskt ombud. På Familjens Jurist finns stor kunskap om familjerätt och därför rekommenderar jag att du anlitar en jurist om du vill ta upp ärendet i domstolen. Efter att den ena föräldern har väckt stämningsansökan kallar tingsrätten båda föräldrarna till ett möte för att höra vad föräldrarna har att säga i det aktuella fallet. Domstolen ger därefter socialtjänsten i uppgift att göra en umgängesutredning d.v.s. intervjuer med bl.a. skolpersonal och närstående. Sedan lämnas umgängesutredningen till tingsrätten som kallar till en rättegång.

    Om du är missnöjd med socialtjänstens hantering av ditt ärende bör du i första hand vända dig till socialtjänsten och förklara att du tycker att det har gjorts fel. Du har även en möjlighet att vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och klaga på socialtjänstens hantering. IVO har ingen skyldighet att utreda allt som anmäls utan avgör självständigt om det finns skäl att göra tillsyn.

    Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

    Tina Hashem
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden