Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Nekad bostadstillägg på grund av samboförhållande

    Är en ensamstående kvinna som hyr en husvagn och har ett kontrakt på det. Hyresvärden och jag var sambos för en period men det funkade inte vi är nu bara goda vänner. Jag har vänt mig till myndigheterna för att söka hyrestillägg men fått avslag för att jag har sambo. Jag har anmält att jag numera bara är hyresgäst till skattemyndigheten och försäkringskassan. Jag skrev än en gång och förnekade att så var fallet. Motivationen va att vi delade kök samt toalett. Jag har eget kök i husvagnen och egen toa i källaren. Kronofogden har dragit pengar för skulder så under 8 mån fick jag leva på runt 3000 (hyran är 4000 ) Nekades bostadstillägg pga detta. Är skyldig över 20000 i hyra. Jag vill ha tillbaka mina 40 000 kr som jag förlorat pga detta. Är sjukpensionär och har aspberger-ADD och har rätt till hjälp enligt LSS men får ingen hjälp av någon. Kan jag behandlas så här). Det måste vara olagligt att behandlas så här och jag känner mig diskriminerad. Vad säger lagen om att behandla en handikappad så här?

    Rådgivarens svar

    2018-07-30

    Hej! Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga.

    Jag beklagar att du har hamnat i den här tråkiga situationen och ska försöka hjälpa dig så gott jag kan. Nedan kommer jag att besvara dina frågor och ge dig några tips för hur du kan gå vidare.

    Bostadstillägg

    När du skriver “hyrestillägg” utgår jag från att du menar bostadstillägg. Vem som har rätt att få bostadstillägg framgår i Socialförsäkringsbalken (SFB). Om försäkringskassan gör bedömningen att en person som söker bostadstillägg lever i ett samboförhållande så medför detta vissa begränsningar i rätten att få bostadstillägg. Den som är sambo har exempelvis endast rätt att räkna med hälften av boendekostnaden (100 kap. 22 § SFB). Att Försäkringskassan klassificerar en person som sambo kan alltså få stora ekonomiska konsekvenser för den sökande.

    I 100 kap. 3 § SFB framgår det att sambor likställs med makar när det gäller bostadstillägg. Om det är sannolikt att två personer är sambor ska dessa klassificeras som sambor, om inte den som ansöker om bostadstillägg kan visa att ett samboförhållande inte föreligger. I 2 kap. 13 § SFB står det att vad som anses med sambo framgår av 1 § sambolagen. En sambo enligt sambolagen är en person som lever i ett stadigvarande parförhållande och har gemensamt hushåll. Om det i ett enskilt fall föreligger ett samboförhållande avgörs utifrån en helhetsbedömning. Omständigheter som kan tyda på att två personer lever i ett samboförhållande är att dem lever tillsammans med gemensamma barn, att de har samma folkbokföringsadress eller att det förekommer ett aktivt sexuellt samliv.   

    I ditt fall verkar det som att Försäkringskassan dragit slutsatsen att du lever i ett samboförhållande eftersom du har samma folkbokföringsadress som hyresvärden. Det är troligtvis det dem menar med att ni delar toalett och kök. Enligt 113 kap. 7 § SFB har du rätt att få ditt beslut omprövat om du skriftligen begär det. Det finns en blankett på Försäkringskassan hemsidan som du kan använda som du hittar här. I din skriftliga begäran om omprövning bör du argumentera för varför du anser att du inte lever i ett samboförhållande. Detta kan du bevisa genom exempelvis intyg från vittnen, exempelvis från den personen du påstås ha ett förhållande med. Om du inte får någon framgång med överprövningen kan du överklaga beslutet till förvaltningsdomstolen (113 kap. 10 § SFB). Om du får ditt beslut ändrat borde du få ut en del av de 40 000 som du gått miste om genom att du nekats bostadstillägg, även om jag inte kan säga exakt hur mycket det gäller i ditt fall.

    Om du behöver hjälp med att formulera ett skriftligt meddelande till Försäkringskassan för omprövningen kan du få hjälp av oss, här.

    Löneutmätning

    Den som har obetalda skulder kan drabbas av löneutmätning från Kronofogdemyndigheten (KFM) (7 kap. 1 § utsökningsbalken (UB)). En löneutmätning innebär att en viss summa dras från den skuldsattes inkomst varje månad som sedan fördelas bland den skuldsattes borgenärer. Trots att det heter löneutmätning är det inte bara lönen som kan utmätas utan även bl.a. sjukpenning. Från utmätningen undantas ett förbehållsbelopp som beräknas genom att lägga ihop den skuldsattes boendekostnader samt ett normalbelopp som fastställs av regeringen varje år (7 kap. 5 § UB). För 2018 är normalbeloppet 4814 kronor för en ensamstående vuxen och 7952 kronor för sambor, det vill säga 3976 per person.

    Eftersom att du skriver i frågan att du endast har 3 000 kronor kvar att leva på efter utmätning tycker jag att du bör överklaga beslutet om löneutmätning till KFM (18 kap UB). Om även KFM har gjort bedömningen att du är sambo bör du få behålla åtminstone 3976 kronor. Mer om hur du överklagar hittar du här.

    Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor!

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden