Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Nationell adoption

    Hej!
    Skulle vilja veta om hur man adopterar ett barn. Det är min dotter och jag och min fru undrar hur man gör. Hon vill adoptera min dotter.

    Rådgivarens svar

    2018-09-25

    Hej!

    Tack för din fråga samt för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen. Jag utgår från att ditt barn är minderårigt och bosatt i Sverige. Ansökningsförfarandet skiljer sig nämligen åt beroende på om det är en nationell eller internationell adoption samt om personen är ett barn eller vuxen. Återkom gärna i frågan om jag har uppfattat din fråga fel.

    Då det är din fru som ska adoptera din dotter kallas adoptionen för en ”närståendeadoption” och är den vanligaste typen av adoption inom Sverige idag.

    Vem beslutar om adoption?
    Om adoptivbarnet är under 18 år så ska adoptionen alltid föregås av socialnämndens medgivande. I Sverige är det tingsrätten som beslutar om adoption och de avgör bland annat om adoptionen är lämplig samt om den är till fördel och fyller en funktion för den som ska adopteras.

    Hur går ni tillväga?
    För att ansöka om en adoption måste ni:
    1. skicka in en ansökan till tingsrätten. Ansökan ska skickas till tingsrätten för den ort där den som vill adoptera (adoptanten) var folkbokförd den 1 november föregående år. Ta hjälp av "Sök domstol" för att hitta rätt domstol.
    2. I ansökan om adoption till tingsrätten måste ni bifoga personbevis som kan beställas från Skatteverket (dessa bör inte vara äldre än tre månader). Det finns särskilda personbevis för den som ska adoptera och för adoptivbarnet, se följande länk.

    Det kostar 900 kr att ansöka om adoption och kan betalas in på följande sida. Betalar man inte ansökningsavgiften kommer inte tingsrätten att pröva adoptionsmålet.

    Vad ska det stå i ansökan?
    Domstolen har arbetat fram en mall på hur en ansökan ska se ut gällande en nationell adoption. Följande ska framgå:

    • Sökandens namn, personnummer, telefonnummer och adress. Vill du/ni få brev från tingsrätten via e-post så ange gärna det och vilken e-postadress du har.
    • Anledning till adoptionen, d.v.s. uppgift om varför adoptionen är lämplig och varför den är till fördel för barnet.
    • Uppgift angående vederlag, dvs. det ska finnas uppgift om det från någon sida har getts eller utlovats ersättning eller om det har avtalats om bidrag till barnets underhåll.
    • Uppgift om det efternamn som adoptivbarnet ska få bör anges, t.ex. om barnet ska behålla sitt tidigare efternamn även efter adoptionen eller vilket av efternamnen som önskas om adoptanterna (de som vill adopterar någon) har olika efternamn.
    • Ansökan ska vara undertecknad av den/de som vill adoptera. Om makar/sambor adopterar gemensamt ska båda makarna/samborna underteckna ansökan

    Sammanfattning och råd
    Familjens Jurist hjälper gärna till i frågor gällande adoption. De har stor erfarenhet av att biträda under en adoptionsprocess och kan även ge rådgivning inför en eventuell adoption. Kontakta någon av våra jurister för att få hjälp under processen.
     


    Med vänliga hälsningar,
    Helena Piccolini Danielsson

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden