Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    När vårdnadshavarna är oense om barnets boende

    Hej! Jag och mitt ex är väl inte riktigt överens om vem våran dotter ska bo mer hos då jag (mamman) bor ganska långt ifrån. Vår dotter är just nu skriven hos sin pappa. Men jag vill ju självklart att hon ska bo hos mig lite ute på landet. Lugnare tempo och mer trygghet osv än inne i en storstad (Sthlm) där hennes pappa bor. 
    Vad har jag för rättigheter som mamma. Jag har ju all rätt att hon är skriven hos mig med. Vår dotter är 5 år. 

    Rådgivarens svar

    2018-01-30

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Du nämner inte i din fråga hur vårdnaden om er dotter ser (om den är ensam eller gemensam), men jag har utgått i mitt svar från att ni har gemensam vårdnad.

    Barns boende och barnets bästa

    Om föräldrarna till ett barn inte bor ihop måste ett beslut tas om barnets boende, och är vårdnaden gemensam ska det beslutet tas tillsammans. Antingen kan ena föräldern utses till boendeförälder eller så kan man bestämma att barnet ska bo växelvis hos föräldrarna. Om föräldrarna inte kan enas om var och hur barnet ska bo kan man låta domstolen avgöra detta, se 6 kap. 14 a § FB. I alla beslut som fattas i domstol som rör barn och ett barns vårdnad, umgänge eller boende så är det en och samma målsättning som alltid ska vara utgångspunkten, och det är barnets bästa. I lagtext hittar vi detta i 6 kap. 2 a § föräldrabalken (FB). Vad som är ett barns bästa är svårt att fastställa objektivt, alla fall ser olika ut och därför ska alltid en individuell helhetsbedömning göras i varje enskilt fall.

    En sak som domstolen beaktar är något som kallas för kontinuitetsprincipen. Den principen innebär att man ska ta hänsyn till barnets behov av stabilitet och kontinuitet i sin tillvaro och att det ibland kan vara oförenligt med barnets bästa att rycka upp barnet från sin trygga miljö. Vid t.ex. förflyttning av barn till en ny och främmande miljö utsätts barnet för omställningar som skulle kunna vara dåliga för barnet. Barnets vilja ska också tas hänsyn till i förhållande till dess ålder och mognad.

    Om föräldrarna inte kan komma överens om var barnet ska bo kan de även vända sig till kommunen för att få delta i samarbetssamtal. Samarbetssamtal finns till för att föräldrar ska kunna lösa frågor angående sina barns vårdnad, umgänge och boende utan att barnet ska hamna i kläm, se 6 kap. 18 § FB. Samtalet syftar till att få föräldrarna att kommunicera utan att behöva gå till domstol, vilket oftast ligger i barnets intresse. För att ett samarbetssamtal ska vara ett alternativ krävs det att båda vårdnadshavarna samtycker till det.

    Sammanfattning och råd

    I frågor som rör barns vårdnad, boende och umgänge så är målsättningen alltid att det ska bli så bra som möjligt för barnet. Det är barnets bästa i varje enskilt fall som är utgångspunkten för t.ex. hos vilken förälder barnet ska ha sitt boende. Om ni som föräldrar inte är överens om var er dotter ska bo så skulle jag i första hand försöka vända mig till kommunen för att få till ett samarbetssamtal, det är alltid bra att så långt som möjligt undvika att gå till domstol eftersom en domstolsprocess ofta kan bli både dyr, långdragen och känslomässig. Om ett samarbetssamtal mot förmodan inte fungerar eller är aktuellt (t.ex. om pappan motsätter sig det) kan du alltid väcka talan om din dotters boende i domstol. I så fall kommer domstolen besluta om var er dotter ska bo. Vid sin bedömningen kommer domstolen då att beakta det som jag nämnt ovan om barnets bästa. Eftersom er dotter är 5 år gammal kommer domstolen beakta kontinuitetsprincipen och det kan vara så att domstolen drar sig för att rycka upp henne från den miljön hon är van vid, där hon går på dagis, har sina kompisar o.s.v., med andra ord skulle det kunna bli så att en domstol anser att hon bör bo kvar med pappan som hon tidigare har gjort. Det är otroligt svårt att ge ett exakt svar på hur domstolen i ett eventuellt fall skulle döma (vilket du säkert förstår) men här ovan har jag beskrivit de faktorer som man i vart fall beaktar.

    Mitt sammanfattade råd om vad du kan göra är alltså att i första hand som sagt prata med pappan och om ni inte själva kan komma överens om något, vända er till kommunen för att se om ni kan få till ett samarbetssamtal. Som en sista utväg kan du väcka talan i domstol där du yrkar på att domstolen ska besluta om att er dotter ska ha sitt boende hos dig.

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Vill du ha ytterligare hjälp är du alltid varmt välkommen att boka en tid hos någon av våra jurister, det kan du göra via den här länken

    Vänligen,

    Emma Andersson

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden