Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    När mor-/farföräldrarna utövar vårdnaden.

    Vi min fru och jag har vårt barnbarn boende hos oss sedan snart 3 år. Han kan inte bo hemma, för hans mor har blivit tillsammans med en psykopat som inte behandlar honom väl. Vi har inte fått någon ersättning alls, inte ens hans barnbidrag. Är vi inte berättigade till någonting, vi har bara vår pension. Han kostar oss ca. 5000 kr varje månad. Våra pengar är snart slut. Den här inkräktaren harr snart utarmat hans mor också. Vi får ingen hjälp av någon. Kan en advokat hjälpa till. Vårt barnbarn är 16 år, har toppbetyg, och väldigt skötsam.

    Rådgivarens svar

    2018-05-21

    Hej! Stort tack för att du hör av dig till Fråga Juristen med din fråga. Bestämmelserna om vårdnad och underhållsbidrag finner vi i föräldrabalken (1949:381) (FB). Jag skriver ert barnbarn i svaret för att inte behandla personuppgifter, således inte för att vara opersonlig.

    En viktig del när det gäller vårdnad är barnets rätt att vara med och bestämma i takt med dess ålder och mognad, 6 kap. 2 a 3 st. § FB. Ert barnbarn är som sagt 16 år och han har därför väldigt stor rätt att vara med och bestämma själv var han vill bo och liknande, vilket det även verkar som att han får göra och att detta respekteras.

    Den smidiga vägen
    Precis som när ett barn bor mer hos den ena föräldern och då den andra får betala ett underhållsbidrag till boföräldern är det rimligt att ditt barnbarns förälder/-rar betalar underhållsbidrag till dig och din fru. Föräldern/-rarna ska betala underhåll för barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomi, 7 kap. 1 § FB. När barnet är 16 år gammalt är underhållsbidraget givetvis högre än när ett barn exempelvis är 6 år gammalt. Eftersom ert barnbarn fyllt 16 år får inte längre mamman barnbidrag för honom. Dock har ju hon fått det fram till och med det att han fyllde 16 år. Pengar som det hade varit mycket mer rimligt att ni egentligen fick. Försäkringskassan tillhandahåller en tjänst där det går att räkna ut vad som vore ett rimligt underhållsbidrag, se här.

    Den krångligare vägen
    Om en vårdnadshavare ska förordnas särskilt ska detta vara någon som är lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och god fostran enligt 6 kap. 10 a § FB. Två personer som är gifta eller sambos kan bli utsedda att utöva vårdnaden gemensamt. Rätten kan anförtro denna vårdnad till två särskilt förordnade vårdnadshavare på talan av socialnämnden, 6 kap. 7 § 4 st. FB. Om en förälder eller båda föräldrarna brister i omsorgen om sitt barn vid utövandet av vårdnaden och den andra föräldern inte heller ger rätt omsorg, ska vårdnaden förordnas till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare, 6 kap. 7 § FB.

    Det fördelaktiga med att bli ert barnbarns vårdnadshavare är att ni då skulle kunna få rätt till underhållsstöd. Underhållsstödet för barn över 15 år utgör 1573 kr/månad. Detta betalas ut av Försäkringskassan när ”den andra föräldern” (barnbarnets föräldrar/förälder) antingen inte kan betala eller ni inte kommer överens om detta. Mer om detta går att läsa här.

    Handlingsplan
    Jag rekommenderar att du i första hand diskuterar detta med ert barn. Förklarar de kostnader som ni har och har haft de senaste åren och att enda rimliga är att hon (eller både hon och pappan om en sådan finns) betalar underhållsbidrag till er. Samt att ert barnbarn har valt detta och att det därmed behövs göras justeringar utifrån hans val. I andra hand rekommenderar jag att ni kontaktar Försäkringskassan för att rådfråga dem om vad som vore bäst i er situation. Ni kan även kontakta Familjens Jurist för att reda ut situationen.

    Sammanfattningsvis framgår inte entydigt av lagen hur en situation som denna ska hanteras. Föräldrabalken bygger tyvärr mer på de ”traditionella” situationerna där det är tvister föräldrarna emellan. Hoppas du känner att du ändå har fått vägledning i din fråga.

    Vänliga hälsningar,
    Beatrice  

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden